Pressmeddelande: Alla helsingborgare har rätt att vara delaktiga samhällsmedborgare

 I drygt 40 år har funktionshinderrörelsen i Helsingborg (DHS) producerat taltidningen i Helsingborg. Nu är det tyvärr slut med den servicen. Taltidningen har lagts ned. Anna Ingers (S) säger: – att kunna få delta i samhället på lika villkor som de som kan läsa in texter ser vi som en demokratisk rättighet”. Taltidningen har under…

Läs mer

Ett jämlikt, jämställt & Klimatsmart Helsingborg. Budget år 2020

Onsdagen den 5 juni hade vi presskonferens där vi presenterade vårt budgetförslag år 2020 : för ett jämlikt, jämställt och klimatsmart Helsingborg. Några av våra viktigaste punkter är följande: Uppräkning av skolans anslag för att förbättra arbetsmiljön och arbetssituationen för stadens pedagoger Att Rangvallagården och Lussebäckens vårdboende återgår i kommunal regi samt att vi fortsätter…

Läs mer

Presskonferens: Budget 2020

Vi presenterar vår budget för år 2020 den 5 juni klockan 09.00 i Rådhuset. Media är välkomna  

Läs mer

Pressmeddelande: Det finns ett behov av höjd säkerhetsberedskap i kommunens verksamheter

 Vi är idag är duktiga på att se till så det finns utrymningsplaner i våra verksamheter, en plan som berättar hur vi ska agera vid exempelvis en brand. När det uppstår en hotfull situation inom en offentlig byggnad så behövs det, liksom utrymningsplan också upparbetade rutiner för en så kallad inrymning.  Maria Ward (S) Kommunalråd…

Läs mer

Debatt: KD:s meritlista i Helsingborg och Region Skåne utmärks inte av framgångar

Idag skriver Anna Ingers, Kommunalråd och Mikael Skoog 2:e vice ordförande i Helsingborg sjukhusstyrelse på debattsidan i HD och Sydsvenskan om utmaningarna inom äldreomsorgen och skånsk sjukvård. Läs hela artikeln här: https://www.hd.se/2019-05-06/om-man-tittar-pa-vad-kd-utrattat-i-region-skane-och-helsingborg-framtrader-en-bild-som-inte-utmarks-av-framgangar

Läs mer

Pressmeddelande: Arbetet med att implementera Barnkonventionen måste börja nu

I samband med att Barnkonventionen blir lag får den en högre status och kommer ha samma status som andra svenska lagar och det är viktigt att understryka att barnperspektivet inte enbart är relevant inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. –  ”Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut…

Läs mer

Pressmeddelande: Yrkeshögskolan är viktig för Helsingborg

Yrkeshögskolan fyller en viktig funktion för Helsingborg och helsingborgarna; ”Den förser staden och omnejd med efterfrågad kompetens och den ger många människor möjlighet till omskolningen och ett längre och tryggare arbetsliv, säger Marie Nilsson (S) vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden. Vi socialdemokrater ser behovet av att Yrkeshögskolan, (YH) utvecklas och prioriteras genom att professionen på YH…

Läs mer

Pressmeddelande: Hur blir det med vårdboendet i Rydebäck?

 Med anledning av att Lars Thunberg (KD) ordförande har uttalat sig i HD om att han ser ett tolkningsutrymme när det gäller byggandet av ett vårdboende i Rydebäck har vi socialdemokrater valt att lämna in en interpellation till Kommunfullmäktige för att få reda på om KD kommer att följa Kommunfullmäktiges investeringsbeslut och bygga ett vårdboende…

Läs mer

Extra medlemsmöte!

Nu kallar Arbetarekommunen till ett extra medlemsmöte den 15april!

Nu kallas alla medlemmar i Helsingborgs Arbetarekommun till ett extra möte där vi enbart kommer att prata om Öresundskraft och Sundspärlan. Läs mer genom att klicka på denna länk.

Läs mer

DAG 2 –  Det starka samhällets renässans

När detta skrivs är jag tillbaka på hotellrummet för att göra mig klar inför kvällens kongressfest. Efter en helt fantastisk dag som gett mig och alla andra i salen massvis av energi och tro på vad vår organisation kan göra framöver. Dagen började med SSUs seminarie ”Leva eller Dö” som fokuserade på hur partiet kan…

Läs mer
facebook Twitter Email