Pressmeddelande: Söder en passande stadsdel för ett pilotprojekt av BID

Helsingborg ska ligga i framkant för modern stadsplanering. Vi socialdemokrater är övertygade att genom rätt prioriteringar kan ett område som Söder stärkas. Det görs genom att utvecklingen av stadsdelen tar sig an utmaningar gällande otrygghet, nedskräpning, klotter och känslan av att inget görs: – Söder är ett utmärkt område för en pilotsatsning om att testa…

Läs mer

Pressmeddelande: Dags att införliva karantänen med Gröningen och fortsätta utvecklingen av Helsingborgarnas favorit mötesplats

Pressmeddelande: Dags att införliva Karantänen med Gröningen och fortsätta utvecklingen av Helsingborgarnas favorit mötesplats Förra året stod det klart att det inte finns gehör för att bygga ett hotellkomplex på tomten där karantänen ligger, (kvarteret Magasinet). Det är bra. Däremot så behövs det göras något på Karantänen och hela området hade lyfts om platsen tydligt…

Läs mer

Sommartider på expeditionen

Nu stänger vi för semester på expeditionen och öppnar igen den 5 augusti. Fram till dess kollar vi vår mail med ojämna mellanrum men växeln är helt avstängd. Du kan maila oss här. Tiden mellan den 5 och 19 augusti har vi öppet måndag till torsdag mellan 08.00 och 13.00 och därefter mellan 08.00 och…

Läs mer

Pressmeddelande: Alla helsingborgare har rätt att vara delaktiga samhällsmedborgare

 I drygt 40 år har funktionshinderrörelsen i Helsingborg (DHS) producerat taltidningen i Helsingborg. Nu är det tyvärr slut med den servicen. Taltidningen har lagts ned. Anna Ingers (S) säger: – att kunna få delta i samhället på lika villkor som de som kan läsa in texter ser vi som en demokratisk rättighet”. Taltidningen har under…

Läs mer

Ett jämlikt, jämställt & Klimatsmart Helsingborg. Budget år 2020

Onsdagen den 5 juni hade vi presskonferens där vi presenterade vårt budgetförslag år 2020 : för ett jämlikt, jämställt och klimatsmart Helsingborg. Några av våra viktigaste punkter är följande: Uppräkning av skolans anslag för att förbättra arbetsmiljön och arbetssituationen för stadens pedagoger Att Rangvallagården och Lussebäckens vårdboende återgår i kommunal regi samt att vi fortsätter…

Läs mer

Presskonferens: Budget 2020

Vi presenterar vår budget för år 2020 den 5 juni klockan 09.00 i Rådhuset. Media är välkomna  

Läs mer

Pressmeddelande: Det finns ett behov av höjd säkerhetsberedskap i kommunens verksamheter

 Vi är idag är duktiga på att se till så det finns utrymningsplaner i våra verksamheter, en plan som berättar hur vi ska agera vid exempelvis en brand. När det uppstår en hotfull situation inom en offentlig byggnad så behövs det, liksom utrymningsplan också upparbetade rutiner för en så kallad inrymning.  Maria Ward (S) Kommunalråd…

Läs mer

Debatt: KD:s meritlista i Helsingborg och Region Skåne utmärks inte av framgångar

Idag skriver Anna Ingers, Kommunalråd och Mikael Skoog 2:e vice ordförande i Helsingborg sjukhusstyrelse på debattsidan i HD och Sydsvenskan om utmaningarna inom äldreomsorgen och skånsk sjukvård. Läs hela artikeln här: https://www.hd.se/2019-05-06/om-man-tittar-pa-vad-kd-utrattat-i-region-skane-och-helsingborg-framtrader-en-bild-som-inte-utmarks-av-framgangar

Läs mer

Pressmeddelande: Arbetet med att implementera Barnkonventionen måste börja nu

I samband med att Barnkonventionen blir lag får den en högre status och kommer ha samma status som andra svenska lagar och det är viktigt att understryka att barnperspektivet inte enbart är relevant inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. –  ”Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut…

Läs mer

Pressmeddelande: Yrkeshögskolan är viktig för Helsingborg

Yrkeshögskolan fyller en viktig funktion för Helsingborg och helsingborgarna; ”Den förser staden och omnejd med efterfrågad kompetens och den ger många människor möjlighet till omskolningen och ett längre och tryggare arbetsliv, säger Marie Nilsson (S) vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden. Vi socialdemokrater ser behovet av att Yrkeshögskolan, (YH) utvecklas och prioriteras genom att professionen på YH…

Läs mer
facebook Twitter Email