PRESSMEDDELANDE ANGÅENDE FOLKOMRÖSTNINGEN KRING ÖRESUNDSKRAFT

Helsingborgarna har sagt sitt. En folkrörelse som har gjort ett fantastiskt arbete har idag lyckats med något historiskt. Tillsammans har vi stoppat M, KD, SD och L:s planer på att sälja Öresundskraft. Allt pekar på att över 50% av helsingborgarna har lagt sin röst i den kommunala folkomröstningen. Det innebär därmed att Öresundskraft kommer fortsätta…

Läs mer

Pressmeddelande: Nollvision om barnfattigdom

  I ett demokratiskt välfärdssamhälle som Sverige bör det vara självklart att alla barn ska få lika goda förutsättningar att lyckas i livet. Alltför många barn växer upp i hushåll med knappa ekonomiska marginaler. Yasmine Bladelius (S) Riksdagsledamot säger: – Skillnaderna i ekonomiska förutsättningar i olika hushåll riskerar att slå hårt mot barns självförtroende och…

Läs mer

Pressmeddelande: Satsa på fritidsgårdarna

För många barn och unga är fritidsgårdarna en livlina och en plats som ger möjlighet för att både träffa sina vänner och vuxna utanför familjen., Khaled El Khalayeli (S) vice ordförande i Idrotts och fritidsnämnden säger: – Vi vill att staden fortsätter att utveckla fritidsgårdarna till att vara en plats där barn och unga kan…

Läs mer

Pressmeddelande: Det är dags att växla upp tempot och drogtesta avloppsvattnet

Som ett led i det drogförebyggande arbetet i Helsingborg vill vi socialdemokrater att kommunen börjar ta drogtester på avloppsvattnet. Anna Ingers (S) kommunalråd säger: – Helsingborg bör sälla sig i ledet till de kommuner som valt att drogtesta avloppsvattnet för att på så sätt få kunskap om hur utbredd droganvändningen är och vad det är…

Läs mer

Minnesord Inger Nilsson

Igår nåddes vi av beskedet att vår kamrat, vän och kollega, Inger Nilsson hastigt gått bort efter en kortare tids sjukdom. Våra omedelbara tankar går till hennes familj. Ingers generösa och kloka person kommer att saknas av många. Hennes otröttliga kamp mot orättvisor har löpt som en röd tråd genom hennes politiska engagemang och har…

Läs mer

Pressmeddelande: Dags för Fryshuset att ta plats i Helsingborg

Fryshuset har under en längre tid försökt att etablera sig i Helsingborg utan framgång. Näringslivet har ställt sig bakom och är beredda att vara med och finansiera en del av deras verksamhet. Jan Björklund (S) kommunalråd säger: – ” Vi socialdemokrater har sedan länge uppmärksammat Fryshuset viktiga arbete och försökt få det moderatledda minoritetsstyret att…

Läs mer

BOMMERSVIKSAKADEMIN – FÖRSTA HELGEN

Det är en speciell känsla när man nu återvänder hem på tåget genom ett mörkt och höstruskigt Sverige, från Bommersvik och den första helgen med Bommersviksakademin. Vilka människor vi har fått träffa från hela den samlade arbetarrörelsen, vilka diskussioner kring politiska sakfrågor, framtidsvisioner och samtal kring allt från smått till stort.

Under helgen deltog vi alltså i den samlade arbetarrörelsen spetsutbildning för framtida ledare. Speciellt roligt att vi är två som får representera Helsingborg under detta året. Utbildningen har som mål att unga ledare ska få de allra bästa förutsättningarna för att ta vår rörelse in i framtiden. Detta genom att få fördjupade kunskaper i flertalet…

Läs mer

Pressmeddelande: Hög tid för Ljusreglering i anslutning till Gustavlundskolan

En ljusreglering vid övergångsstället skulle dramatiskt minska riskerna för olyckor. Likaså skulle ett snabbt i ordningsställande av trottoarerna längs med Mangårdsgatan avhjälpa olyckor. Det skulle även vara på sin plats att sätta staket i mittfåran av Mangårdsgatan för att förhindra att barn och vuxna råkar illa ut när de passerar gatan. Nästa gång Stadsbyggnadsnämnden sammanträder…

Läs mer

Pressmeddelande:  Fritidsbank i Helsingborg

Vi socialdemokrater anser att Helsingborg har allt att vinna med att det finns en fritidsbank på plats i staden. Det är en satsning som både främjar folkhälsa och miljö. Det blir ett återbruk och ett verktyg i arbetet med Agenda 2030. Det öppnar upp för såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse…

Läs mer

Pressmeddelande: Valdagen ett nederlag för demokratin

På kommunfullmäktiges sammanträde i oktober behandlades folkomröstningen om Öresundskraft, där en majoritet av församlingens ledamöter röstade ja till en folkomröstning. Tyvärr röstades även den 12 januari igenom som valdag tillsammans med ett förslag som minskar möjligheten till att förtidsrösta inom flera valdistrikt där Helsingborgs byar är särskilt drabbade.- Att valdagen blir den 12 januari visar…

Läs mer
facebook Twitter Email