Äldreomsorg

Helsingborgarna förtjänar en värdig äldreomsorg. Under det moderatledda styret har vi sett hur äldreomsorgen i Helsingborg blivit bland den sämsta i Sverige.

Vi kan tydligt se problemen idag. V har en kraftig ökning av sjukskrivningstal och försämrade arbetsvillkor i form av delade turer och långa arbetspass. De delade turerna ska bort. Heltid ska vara en norm.

Fler träffpunkter i staden bör utvecklas för att tilltala bredare grupper av äldre helsingborgare. Ett sätt att utveckla träffpunkterna kan vara att öka samverkan med föreningslivet. Vi satsar därför på att inrätta fem nya träffpunkter i staden, bland annat för att bryta isolering hos våra äldre. Här kan IOP-modellen vara väl värd att pröva.

Stadens äldre ska erbjudas näringsriktig kost med olika valmöjligheter på våra äldreboende så väl som inom hemvården. De äldres matsituation måste ses över i syfte att stärka folkhälsan. Livskvalité för de äldre är bland annat att känna doften av hemlagad mat och få sällskap vid måltidsintaget. Vi kommer därefter se över möjligheterna att införa en timmes ”måltidsintag” där den äldre får möjlighet att både få lagad mat i hemmet och sällskap vid intaget av måltiden. Det ökar livskvalitén och motverkar ensamheten för dem som fortfarande bor hemma men är i behov av stöd och omsorg.

Bra politiker tar ansvar för problemen i välfärden, dåliga politiker privatiserar för att det ska bli någon annans ansvar.

facebook Twitter Email