Pressmeddelande: (S) Vi ska bekämpa kriminaliteten, därför behövs Sluta Skjut i Helsingborg”

Färska siffror från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att 38% av helsingborgarna är otrygga i sitt eget bostadsområde. Nu kräver Socialdemokraterna krafttag och vill se en förvaltningsövergripande plan mot otrygghet och brottslighet som bland annat punktmarkerar tungt kriminella med den uppmärksammande Sluta Skjut metoden.

Nationellt satsningar på minskat gängvåld, kvinnovåld och nästan 2 miljarder mer till polisen. Lokalt i Helsingborg vill Socialdemokraterna se stärkta föreningar, öppna fritidsgårdar och Sluta Skjut metodiken, i en satsning för att öka tryggheten i Helsingborg.

– Helsingborg ska inte vara en plats där kriminella organisationer verkar. Det är nödvändigt att bekämpa och lagföra kriminalitet. Det är inte förhandlingsbart, säger Fredrik Dersell (S) vice ordförande i Tryggare Helsingborg.  Lika viktigt som det är att bekämpa kriminalitet är det att bekämpa kriminalitetens orsaker. Sluta Skjut är en brottsförebyggande satsning och långsiktig strategi som syftar till att minska det dödliga och grova våldet i kriminella miljöer. Strategin har testats som ett pilotprojekt i Malmö sedan 2018 och under denna period har antalet skjutningar i staden minskat. Nu vill vi prova strategin i Helsingborg, fortsätter Fredrik Dersell.

Metoden Sluta Skjut utgår från att det grova våldet kan kopplas till några få personer. För att minska våldet punktmarkerar kommuner, polisen och andra myndigheter personerna och deras gäng. Sluta Skjut är i grunden en amerikansk metod som drivs i Sverige av Polisen, Kriminalvården och Malmö Stad med stöd av EU:s fond för inre säkerhet. Nyligen gick det även att läsa i SvD att polisregion Stockholm vill prova Sluta Skjut metodiken.

Förutom Sluta Skjut pekar socialdemokraterna på att mer proaktivt arbete behövs. Större resurser till fritidsgårdar och det mobila teamet som jobbar i staden med att möta ungdomar. Mer pengar till föreningar som tar socialt ansvar. Men även större satsningar på att få bort drogerna från unga.

Khaled El Khalayeli (S) vice ordförande  i Idrotts- och fritidsnämnden menar speciellt att fritidsgårdarnas dåliga öppettider öppnar för att unga lockas till brottslighet eller bidrar till otrygghet.

– Fritidsgårdarna måste ju hålla öppet när ungdomarna behöver dem! Det saknas inte gårdar men de är stängda eftersom man inte satsar tillräckligt på personal så de kan vara öppna. Om man inte har bra aktiviteter och en trygg miljö att vara i så blir det inte bra, säger Khaled El Khalayeli (S).

facebook Twitter Email