Föreningar

Socialdemokraternas grundorganisation är s-föreningen. Föreningen motsvarar ett bostadsområde eller en stadsdel som samlar alla medlemmar som bor i stadsdelen. Tillsammans bildar alla s-föreningar i en kommun en arbetarekommun.

Här är de s-föreningar som tillsammas bildar Socialdemokraterna i Helsingborg

Adolfsbergs s-förening– ordförande Nathalie Eriksson

Centrums S-förening– ordförande Mats Panther

Helsingborgs S-förening– ordförande Lars Holmgren

Husensjö S-förening- ordförande Ola Möller

Mörarps S-förening– ordförande Tonka Frodlund

Nordvästra S-förening– ordförande Renée Sandberg Ohlander

Norra S-förening– ordförande Kenth Hellqvist

Närlunda S-förening– ordförande Vehid Stovrag

Påarps S-förening– ordförande Fredrik Dersell

Ramlösa S-förening– ordförande Thomas Munkberg

Rydebäcks S-förening– ordförande Lars-Åke Nilsson

Södra S-föreningen– ordförande Pernilla Rydell

Här kan du se övriga organisationer i Helsingborgs Arbetarekommun

 

facebook Twitter Email