Pressmeddelande: Vi vill se ett jämlikt system för förskolans avgift

 I Helsingborg baseras avgift för förskolan på det hushållet där barnet är folkbokfört. Andra  kommuner, bland annat Tyresö, är mer progressiva i sin syn än Helsingborg och låter föräldrarna tillsammans bära kostnaderna för gemensamma barn. Detta för att ta hänsyn till de familjekonstellationer där föräldrarna är separerade.

Att separera från sitt barns andra förälder är ofta konfliktfyllt. Hur konflikterna tar from kan se olika ut men är ofta av ekonomisk natur och för att underlätta för dessa föräldrar skulle ett annat sätt att ta ut avgifter vara lämpligt.

 

Anna Ingers (S) Kommunalråd

  • Det är orimligt att separerade föräldrar själva får bära ansvaret att kräva in avgiften om den andre vägrar betala. Det vittnar om brist på både jämlikhet och jämställdhet

Maria Ward (S) Kommunalråd

  • Det är ofta kvinnan som har barnen folkbokförda hos sig och då den som får fakturan för förskoleavgiften. Många gånger är det jobbigt att få den andre föräldern att betala sin del. Här vill vi se att kommunen tar ett större ansvar som gör att barnen löper mindre risk i att hamna i kläm.

 

 

facebook Twitter Email