Pressmeddelande: (S) kräver miljöpositiv strategi för framtidens Helsingborgshandel

9 av 10 handelsanställda tycker handelns miljöpåverkan måste minska, och många håller företagen ansvariga. Det säger en undersökning fackförbundet Handels tagit fram i samarbete med Novus. Nu gör Socialdemokraterna i Helsingborg slag i saken och uppmanar kommunfullmäktige att utarbeta en lokal miljöpositiv strategi för framtidens handel.

Socialdemokraterna i Helsingborg vill att Helsingborg Stad arbetar fram en tydlig strategi för hur handeln och etableringen av nya företag ska utvecklas miljösmart. Något som idag saknas. Strategin behöver berätta hur stadens handelsplatser kan möta konkurrensen från e-handeln och hotet från klimatförändringarna. En annan viktig fråga är hur Helsingborg skapar ett spännande och varierat utbud för besökare och kunder och samtidigt skapar arbetstillfällen.

 

Jan Björklund (S) Kommunalråd säger:

– En stor del av miljö- och klimatpåverkan kommer från konsumtion. Risken finns att vårt sätt att handla leder till förödande konsekvenser om vi inte agerar. Det krävs så klart åtgärder både globalt och lokalt och detta är en lokal satsning. Det finns många kloka saker vi som stad kan göra om vi tar fram en tydlig riktning hur det ska gå till.

facebook Twitter Email