Pressmeddelande: Vi vill se en Covid-19 fond som kompensation för vad pandemin förorsakat

Covid 19 pandemin har satt sina spår i hela vår stad och vi kommer känna av effekterna under lång tid framöver. Extra satsningar är nödvändiga för att matcha de utmaningar som finns framför oss. Det handlar om en växande utbildningsskuld bland våra barn och unga, brister inom äldreomsorgen och psykiska ohälsa till följd av  långvariga pandemirestriktioner. Våld i nära relationer har ökat generellt i landet och mörkertalet befaras vara högt. De som lever i en vardag präglad av hedersnormer och hedersproblematik är särskilt utsatta. Arbetslösheten har också drabbat många i vår stad och det är väsentligt att bromsa utveckling och dess förödande konsekvenser som i skuggan av pandemin framförallt drabbat unga .

Vi kommer därför lägga ett förslag på dagens Kommunfullmäktige i Helsingborg om att staden upprättar en Covid-19 fond om 50 miljoner där stadens nämnder inom välfärdsområdena kan ansöka om medel för extrakostnader som uppstått i spåren efter Covid-19.

 

Jan Björklund (S) Kommunalråd säger:

  • Om vi ska klar av att ge helsingborgarna en bra välfärd måste det skjutas till resurser. Vi har ett överskott i stadens budget, mycket tack vara regeringens extra statsbidrag och kompensation för Covid-19 och då är det inte mer än rätt att det också kommer helsingborgarna till godo.

 

 

 

facebook Twitter Email