Trygghet

Fler poliser och bättre jämlikhetspolitik

Trygghet är ofta en klassklyfta och därför ökar tryggheten när Helsingborg tillsammans jobbar mot segregation och klyftor.

De senaste åren har det politiska styret inte kommit tillrätta med stadens ökade klyftor, tvärtom tillåts våra stadsdelar att splittras alltmer. Det ser alla som bor och rör sig i staden.

På gator och torg kommer otryggheten vinna ytterligare mark om kriminella gäng inte stoppas i tid. Därför måste vi gå till botten med de problem vi står inför idag för att på lång sikt bygga den enade, jämlika staden.

Långsiktigt får vi trygghet genom bra utbildning och jämlikhetspolitik. Men också med poliser, trygghetsvärdar och fler övervakningskameror. Båda behövs om vi vill lösa problemen på allvar. Det vill Socialdemokraterna.

facebook Twitter Email