Stadsutveckling

Helsingborg har alla förutsättningar för att gå i bräschen för modern stadsplanering.. Det är fullt möjligt att bygga ett Helsingborg där generationer av helsingborgare kan leva och växa. Samtidigt är det viktigt att Helsingborgs unika karaktär med siktlinjerna utöver sundet består. Helsingborg växer snabbt och behovet av bostäder och en utbyggnad av samhällsservice är stort. Det inbjuder till en rad möjligheter men också till eftertänksamhet. Det är viktigt att vi inte blir fartblinda och bygger bort det helsingborgarna älskar med sin stad och landsbygd.

Det är vårt mål att Helsingborg ska vara en sammanhållen stad samtidigt som stadsdelarna och byarna får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. En medveten och nyfiken stadsutveckling som är lyhörd för människors behov. En stad som är varsam om sina grönområden och inser att livsmiljö är värt att satsa på. Det är lika viktigt att gestalta miljön mellan husen, på våra gator och torg som det är innanför väggarna på våra bostäder och mötesplatser. Vi socialdemokrater är övertygade om att genom rätt prioriteringar kan områden stärkas och negativa trender som otrygghet, nedskräpning, klotter och en känsla av att inget görs vändas.

Vi socialdemokrater vill att :

  • Helsingborgs utveckling och expansion ska fördelas jämnt mellan byarna, stationsorterna och staden
  • siktlinjerna och utblickarna till och från landborgen ska fredas när vi bygger ut Helsingborg
  • invånardialogen utvecklas och att invånarnas perspektiv är med när framtidens stad utformas
  • barnperspektivet är vägledande för all stadsutveckling
  • det skapas fler bilfria zoner i Helsingborg för att höja attraktiviteten

 

facebook Twitter Email