Stadsutveckling

I Helsingborg ska vanligt folk ha råd att leva och bo.

Idag styrs Helsingborg utan markkontakt. När staden växer får vi aldrig glömma för vem vi bygger.
Inga skrytbyggen i världen är viktigare än oss, helsingborgare. Dåligt planerade byggen hotar det vi älskar med vår stad. Havsutsikt, grönområden och kolonilotter ska fortsätta levandegöra staden.

Billigare bostäder är ett måste och vi vägrar införa fördyrande marknadshyror som Moderaterna och Sverigedemokraterna vill.
Vi har en fungerande hyressättning som är världsunik. Allt fler yngre och äldre efterfrågar fler och billiga hyresrätter. Då kan vi inte bygga bostäder som kostar oss dyrt, än mindre höja hyran. I Helsingborg ska vanligt folk ha råd att leva.

Grönområden ska ligga ett stenkast bort 

Byggandet ska självklart fortsätta när Helsingborg växer men den som är ansvarig ska först och främst se till helsingborgarnas bästa. För att havsutsikt, grönområden och kolonilotter ska fortsätta levandegöra vår vackra stad krävs det därför att vi förtätar med omsorg. Idag har Helsingborg ont om grönområden och andelen mark där allemansrätten råder är alltför låg.

Alla helsingborgare ska ha tillgång till grönområden, helst bara ett stenkast bort. När framtidens Helsingborg växer fram ska vi bygga smart och alltid erbjuda ett mervärde. Helsingborg ska ha ett levande centrum där Söder är en lika självklar del som den norra stadsdelen. Att bygga bort den mentala barriären som Trädgårdsgatan utgör är en prioritering. Byarna som ansluter till stadskärnan ska kunna erbjuda sina invånare en god samhällsservice med förskola, skola och omsorg.

facebook Twitter Email