Arbetsmarknad

Arbete ger människor trygghet, stolthet och frihet. Att skapa förutsättningar för arbete, egen försörjning och full sysselsättning har därför högsta prioritet. Trots att Helsingborg har ett brett utbud av arbetsplatser, är arbetslösheten högre än rikssnittet. Utbildningsnivån är låg och arbetskraftsutbudet matchar inte efterfrågan. Att höja utbildningsnivån är därför ett prioriterat område om arbetslösheten ska minska.

Helsingborg är Sveriges åttonde största kommun med en befolkning som ständigt ökar. Därför behöver också antalet utbildningsplatser också öka. Vi måste jobba för att fler helsingborgare ska komma i arbete och studier och på så sätt minska arbetslösheten för alla.  Helsingborg ska konkurrera med kompetens, ny teknik och nya idéer, inte med social dumpning, låga löner och otrygga anställningsförhållanden. Därför ska vi förse Helsingborgs näringsliv med hög och relevant kompetens genom vår vuxenutbildning och i samarbete med både Campus Helsingborg och Arbetsförmedlingen.

Alla ska få en chans
Stadens riktade arbetsmarknadsinsatser ska fokusera på grupper och individer med de största stödbehoven, exempelvis unga, nyanlända, personer med funktionsvariation och långtidsarbetslösa. Samverkan med andra aktörer kring invånare med psykisk ohälsa skall utvecklas och stärkas. Insatser ska fördelas och genomföras efter behov och på jämställda villkor.

Vi vill mer:

  • Fler utbildningsplatser inom vuxenutbildning, yrkesvux, folkhögskola och högskola
  • Sommarpraktik till alla gymnasieungdomar
  • Kommunens andel av vuxenutbildning ska öka
  • Samarbetet med Arbetsförmedlingen ska utvecklas och förstärkas

 

 

facebook Twitter Email