Jobb och företagande

Att människor har ett arbete att gå till är grundläggande för oss socialdemokrater. Det ger försörjning, självständighet och är grunden för en bra pension när det är dags för det. Alltför många i Helsingborg står utanför arbetsmarknaden och det måste förändras. Det krävs olika typer av insatser för att skapa en god arbetsmarknad eftersom det är många som medverkar och måste samverka.

I det starka samhället behövs ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är viktigt för fler jobb och för en starkare välfärd. Med en mångfald av företag inom olika näringar och sektorer skapas jobb för helsingborgarna och fler kan få sysselsättning i kommunen. Genom rätt investeringar bidrar vi också i arbetet mot klimatförändringarna. Satsningar på gröna jobb är en del av vägen framåt.

Staden ska vara ett föredöme som arbetsgivare med goda arbetsvillkor och nöjda medarbetare. Det är genom våra medarbetare vi ger helsingborgarna den bästa kommunala verksamheten.

Vi socialdemokrater vill att:

  • det underlättas för småföretag och mikroföretag att kunna delta vid stadens offentliga upphandlingar
  • fler vuxenutbildningar inrättas och tillgängliggörs
  • sommarpraktik tillgängliggörs för alla gymnasieungdomar
  • samverkan mellan staden, Campus Helsingborg och den lokala tech-industrin stärks
  • staden verkar för att det blir möjligt att utbilda sig till förskolelärare och sjuksköterskor i Helsingborg

 

 

 

facebook Twitter Email