Pressmeddelande: Cykelhiss

Helsingborgs kuperade landskap skapar extra utmaningar för dem som inte är motorburna. För många helsingborgare är cykeln det främsta färdmedlet och det är en utveckling som vi ser positivt på. Det är bra både ur ett folkhälsoperspektiv och ur ett miljö- och klimatperspektiv. En cykelhiss uppför landborgen har varit efterfrågat en längre tid och nu tycker vi att det är dags att det önskemålet infrias.

Efterfrågan av cyklar har ökat de senaste åren. Idag finns ett stort utbud av cyklar som tillgodoser olika intressen och plånböcker. El-cyklarna blir allt vanligare men det är fortfarande trampcykeln som dominerar.

Ali Shibl (S) 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden:

  • En satsning på cykelhiss ökar förutsättningarna för att helsingborgarna väljer cykeln och det är en vinst för klimatet. Finns det möjlighet att bygga så den kan användas till att ge barnvagnar och rullstolsburna en extra skjuts är det ännu bättre.

Jan Björklund (S) Kommunalråd säger:

  • Cyklingen har ökat och det är en trend som vi vill ska fortsätta även postpandemin. Det bidrar både till förbättrad folkhälsa och bättre klimat och miljö, med en cykelhiss underlättas att välja cykel för transport i staden.

 

facebook Twitter Email