Pressmeddelande: Målbild Östra Ramlösa

 När nya stadsdelar byggs är det angeläget att det byggs för alla åldrar och plånböcker. Pensionären och studenten ska kunna skapa ett hem på Östra Ramlösa precis som det ska vara ett självklart val för barnfamiljer. – ”Det är jätteviktigt för oss socialdemokrater att Östra Ramlösa byggs jämlikt och klimatsmart, därför yrkade vi avslag på Alliansens förslag om målbild för Östra Ramlösa på Kommunstyrelsen sammanträde, säger Ali Shibl (S) 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden. 

Det är viktigt med långsiktighet för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en god miljö och gott klimat för helsingborgarna. I samband med att jordbruksmark tas i anspråk är det nödvändigt med en hög exploateringsgrad och blandade former av bostäder. På det viset försäkras stadsdelen bli levande och trygg. Möjligheten att kunna byta boendeform i sin stadsdel gör den vital och attraktiv. Det är därför viktigt att det byggs en variation av blandade boendeformer och olika storlekar på bostäderna.  Byggherrar ska uppmuntras till att testa nya koncept för bostäder och det ska planeras för utemiljöer som inbjuder till lek och gemenskap.

Ali Shibl (S) 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden säger:

  • Barnperspektivet ska vara vägledande. Genom att bygga generationsöverskridande blir Östra Ramlösa en barnvänlig stadsdel redo att möta framtiden skyddad från inbyggd segregation.

 

 

facebook Twitter Email