Budget 2022

I drygt ett år har vi levt i skuggan av en pandemi. För Helsingborg precis som i resten av landet har det inneburit en tid av restriktioner där möjligheten att gå till sitt arbete, att träffa nära och kära och att röra sig fritt har blivit starkt begränsat. För det allra flesta helsingborgare och för stadens anställda har det inneburit att de trots rådande omständigheter i alla fall har fått gå till sitt arbete med risk att bli smittade av Covid 19. Lärdomarna vi tar med oss från den här tiden är många och uthålligheten och engagemanget vi sett hos helsingborgarna och våra medarbetare att hålla igång staden och hitta lösningar för att få ihop vardagen är beundransvärda. Det kommer att gynna Helsingborg långt efter pandemin har gjort sitt uttåg.

Pandemin har också blottlagt mycket inom våra verksamheter som behöver bli bättre. Mest synligt har det varit i omsorgen av de äldre och för barn och ungas lärande i skolan. De personer som redan innan har levt delvis isolerade eller brottas med psykisk ohälsa har haft det extra tufft i samband med att mötesplatser och kulturarrangemang har starkt begränsat eller stängts ned. Hotell- och restaurang näringen tillsammans med handeln har också varit hårt utsatta och tyvärr är det flera verksamheter som inte har klarat påfrestningarna utan fått stänga ned sin verksamhet. Det är en utveckling som varit mycket tråkig att bevittna och nu behöver staden växla upp, både i sitt arbete för att säkra välfärden, skapa ett tryggt Helsingborg och för att jobben ska bli fler och fler komma ut i arbete.

Vår budget är en satsning på välfärden och på att tryggheten ska öka i Helsingborg. Det är i samband med att klyftor sluts som samhällen stärks. Vi satsar på att få fler lärare och pedagoger till förskolan och skolan eftersom vi vet att en fullgod utbildning är den starkaste garantin för ett gott liv samtidigt som det motverkar missbruk och kriminalitet.

Vi vill se en nollvision för mäns våld mot kvinnor, och lägenheter för kvinnor som är utsatta för våld. Mer resurser till föreningslivet som tar ett socialt och klimatansvar och att nuvarande bemanning av mobila teamet vidmakthålls. Elevhälsan måste stärkas och möjligheterna för unga att komma ut och känna på arbetslivet flera.

Helsingborg ska vara en tillgänglig stad. En tillgänglig stad ser till att satsningarna på samhällservice och goda boendemiljöer är lika självklart i stadens centrala delar som i byarna och stationsorterna. En större omfördelning måste därför ske i stadens framtida investeringar – från Norr till Söder, från stad till land och från män till kvinnor.

Sammantaget utgör vår budget en grundplåt mot ett tryggare Helsingborg och för en välfärd med kvalité. Vår socialdemokratiska budget ser till att minska klyftorna, bristerna och orättvisorna samtidigt som vi främjar jämlikhet, jämställdhet och en god miljö och ett gott klimat. Det är vi skyldiga helsingborgarna.

Läs hela vår budget här: 210531 Budget 2022 hemsidan

facebook Twitter Email