Pressmeddelande: Äldreomsorgen behöver inte fler privatiseringar

Den KD-ledda alliansen tillsammans med SD beslutade på Vård- och omsorgsnämnden i veckan att det nu är fritt fram för nya aktörer att göra entré inom hemvården i Helsingborg. Det är något som vi socialdemokrater vänder oss emot, – att trots uppmaningar från både IVO och regeringen väljer Alliansen att  införa ytterligare privatiseringar under pågående Covid 19 pandemi.

Lagen om valfrihet, (LOV) blir nu ett alternativ inom hemvården i Helsingborg. De kommuner som har erfarenhet av LOV vittnar om ett system som gör att kostnaderna ökar och kontinuiteten på personal minskar. Det som hamnar i centrum är företagens fria etableringsrätt. Erfarenheter från Helsingborg visar dessutom att det alltid är en fördel för kommunen att äga sin infrastruktur och ha rådighet över verksamheten.

Christel Håkansson (S) 2:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden:

  • En god äldresomsorg är grundläggande för välfärden. En välmående kommun som Helsingborg har ingen anledning att prioritera bort det. Nyckeln till en bra äldreomsorg är nöjda äldre inte den fria marknaden.

Anna Ingers (S) Kommunalråd:

  • Att privatisera mitt i en pågående pandemi är ingen framgångsrik väg för att komma tillrätta med de utmaningar som äldreomsorgen står inför. Den samlade erfarenheten från svenska kommuner som valt och införa valfrihetssystemet inom äldreomsorgen visar att det blir dyrt och att kontinuiteten bland personalen minskar.

 

 

facebook Twitter Email