PRESSMEDDELANDE: SOCIALDEMOKRATERNA I HELSINGBORGS TOPPKANDIDATER TILL RIKSDAG, REGION och KOMMUN

Under helgen fastställdes listorna till Riksdag, Region och Kommunfullmäktige av Socialdemokraterna i Helsingborg. Det är en stark laguppställning som är redo att möta Helsingborgarna i valrörelsen. Det här är ett lag som kan genomföra en ny riktning för Helsingborg och bygga ett mer jämlikt Helsingborg. ’

På medlemsmötet den 11 december beslutades om vilka kandidater som ska stå på listorna till riksdag, region och kommunfullmäktige. Vidare utsågs även Jan Björklund som vår kandidat till kommunstyrelsens ordförande samt att placeringarna 2-11 utgör underlaget i det lag som efter valet också kan tillträda som exempelvis kommunalråd eller leda en politisk nämnd. Listorna har arbetats fram under det senaste halvåret under ledning av Valkommittén.

Ambitionen har varit att få till listor med en bred representation som speglar samhället vi lever i. – Det är starka kandidater som vi idag presenterar. Målet har varit att skapa ett lag med hög kompetens, som är representativt för Helsingborg och som både ger kontinuitet och förnyelse, säger valkommitténs ordförande Mikael Skoog.

– Jag är stolt över att medlemmarna nu pekat ut vilka som ska stå till förfogande för att representera vårt parti i kommun, region och riksdag. Det här är ett lag som är redo att ta över makten i Helsingborg och regionen men också se till att Magdalena Andersson får fyra nya år som statsminister, säger Socialdemokraterna i Helsingborgs ordförande Mikael Andersson.

Riksdagslistan:

1. Yasmine Bladelius 33

  1. Ola Möller 38

Regionlistan:

1. Anna Ingers 53

2. Mikael Skoog 58

  1. Ann Danielsson 64

KSO-kandidat 1. Jan Björklund, 62

Plats 2 – 11 (Underlag för uppdrag likt kommunalråd eller gruppledare för politiska nämnder)

2.Maria Ward 62

3.Mikael Andersson 49

4.Margareta Liljedahl Eriksson 54

5.Mickey Magnusson 27

6.My Rosell 37

7.Ali Shibl 58

8.Åsa Holmqvist 48

9.Khaled El Khalayli 41

10. Christel Håkansson 65

11. Mats Rosdahl 52

Se övriga valda här:

211213 Riksdagen

211213 Regionfullmäktige211213

Kommunfullmäktigelistan från plats 12

facebook Twitter Email