Valanställd Socialdemokraterna Helsingborg

Valanställd för Socialdemokraterna i Helsingborg Vi söker dig som vill vara med och jobba för en socialdemokratisk valseger i Helsingborg. Du bör kunna arbeta självständigt såväl som i lag med andra. Vi kommer att driva en utåtriktad valrörelse och där är du en drivande kraft i kampanjen. Det innebär att du är med och leder…

Läs mer

Medlemsmöte den 11 december

Välkomna till medlemsmöte den 11 december klockan 09.30 i A-salen i Folkets hus. Handlingar till mötet hittar ni här: Medlemsmöte 211211 inbjudan och förslag till dagordning Förslag Riksdagen förstärkta valberedningen Förslag Regionfullmäktige förstärkta valberedningen Förslag gruppledare samt 10 första förstärkta valberedningen Förslag kommunfullmäktige förstärkta valberedningen

Läs mer

Pressmeddelande: Stoppa privatiseringarna

Ända sedan pandemin började härja, under våren förra året har vi socialdemokrater gång efter annan påtalat att de äldre behöver skyddas från att utsättas för smitta och att personalen behöver trygghet och kontinuitet för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert och tillfredsställande sätt. Trots detta väljer minoritetsstyret lett av Lars Thunberg (KD) ordförande…

Läs mer

Kyrkoval 2021

Dags att nominera till svenska kyrkans olika organ.

Kyrkoval 2021 Svenska kyrkan är en demokratisk medlemsorganisation med kyrkoval vart fjärde år. Kyrkovalet genomförs den 19 september 2021 och gäller för mandatperioden 2022-2025. Alla medlemmar i svenska kyrkan som är över 16 år har möjlighet att utse sina representanter i kyrkofullmäktige, lokal nivå, stiftsfullmäktige, regional nivå och kyrkomötet, den nationella nivån. Nu är det…

Läs mer

Pressmeddelande: Dags att skärpa reglerna för elsparkcyklar

Elsparkcyklarnas etablering i Helsingborg har bidragit till ett nytt och klimatsmart sätt att ta sig fram i staden. Det har också bidragit till att många elsparkcyklar blir parkerade eller ligger slängda runt om i stadsrummet och därmed begränsar framkomligheten för alla Helsingborgare. Det finns ett stort behov av att organisera parkeringar av elsparkscyklar, säger Ali…

Läs mer
facebook Twitter Email