Kyrkoval 2021

Dags att nominera till svenska kyrkans olika organ.

Kyrkoval 2021 Svenska kyrkan är en demokratisk medlemsorganisation med kyrkoval vart fjärde år. Kyrkovalet genomförs den 19 september 2021 och gäller för mandatperioden 2022-2025. Alla medlemmar i svenska kyrkan som är över 16 år har möjlighet att utse sina representanter i kyrkofullmäktige, lokal nivå, stiftsfullmäktige, regional nivå och kyrkomötet, den nationella nivån. Nu är det…

Läs mer

Pressmeddelande: Äldreomsorgen i Helsingborg fortsätter utmanas med fler privatiseringar

Igår på vård- och omsorgens sammanträde stod det klart att det moderatledda styret och sverigedemokraternas enda svar på utmaningarna inom äldreomsorgen är en fortsatt privatisering. Nu vill de utreda driftsformer utifrån ekonomi, organisation och kundens valfrihet, utan att nämna ett ord om vad som är bäst för de äldre i Helsingborg.   Christel Håkansson (S)…

Läs mer

Pressmeddelande: Tuppen

Pressmeddelande: Tuppen Igår sammanträdde Stadsbyggnadsnämnden. På dagordningen fanns ett initiativärende från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om att göra en naturvärdesanalys av rekreationsområdet Tuppen. Det moderatledda styret och SD sa nej. Tuppen är ett odlingsområde i Helsingborg med stor variation. Det har utvecklats av brukarna i största frihet vilket har skapat unika miljöer. Vid en inventering…

Läs mer

Pressmeddelande: Investeringsbudget 2021

 Pressmeddelande: Investeringsbudget 2021 Att minska klyftorna, bristerna och orättvisorna samtidigt som vi främjar jämlikhet, jämställdhet och en god miljö och ett gott klimat är vår socialdemokratiska ambition. Därför har vi valt att göra följande tilläggsyrkande till investeringsbudgeten.  Förslaget läggs fram i samband med Kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober Hela Helsingborg Att arbeta med stadsutveckling och…

Läs mer

Pressmeddelande: Valltorp

Att skyddsutrustning har varit inlåst och inte tillgänglig för personalen när de varit i behov av den, är svårt att förstå. Argumentet för detta är ett bristande förtroende för personalen, det har till och med antytts att personal stjäl. – ” Det är djupt oroväckande”, säger Anna Ingers (S) Kommunalråd. Arbetsmiljön för kommunens anställda är…

Läs mer

Pressmeddelande: Vi vill se en nollvision för mäns våld mot kvinnor

Så länge män kan slå och komma undan med det kommer våldsbenägna män fortsätta att slå. Det handlar om en unken och föraktfull grundläggande syn, och så länge den underhålls kommer det inte ske några förbättringar för kvinnor. Det är hög tid att sätta ned foten, annars finns det risk för att vi får vänta…

Läs mer

Pressmeddelande:  Nu motionerar vi handslaget med Kommunal

Under år 2018 tog vi ett initiativ till ett lokalt handslag med Kommunal. Handslaget fokuserar på att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för anställda i Helsingborgs kommun. De anställda inom omsorgen behöver bli fler, de behöver tryggare anställningar och det behövs arbetsgivare som fokuserar på deras förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Det handlar om…

Läs mer

Pressmeddelande: Resursslöseri att ge bort Norrehedskolan

 Idag har Fastighetsnämnden tagit beslut om att teckna ett hyresavtal för Norrehedskolan med en privat aktör. Ett beslut som vi socialdemokrater motsatte oss. Vi delar inte uppfattningen att det är en god idé att hyra ut Norrehedskolan till en privat aktör.  Helsingborg stad har själv stora behov av grundskolor och välja att hyra ut, leder…

Läs mer

Presskonferens med anledning av budget för år 2021

Covid 19 pandemin ställer till det och med anledning av det har samtliga partier som sitter i Kommunfullmäktige kommit överens om en samlingsbudget. Detta för att skapa lugn och stabilitet i den kommunala organisationen och för att förvaltningarna och nämnderna ska veta vilka förutsättningar som gäller när de planerar verksamheterna. Denna samlingsbudget innebär att det…

Läs mer

Pressmeddelande: Valltorp

Vi socialdemokratiska politiker i Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg känner stor sorg över händelseutvecklingen på Valltorp äldreboende där flera äldre dött och ännu fler insjuknat i Covid 19. – ”Att det har varit ansträngt på Valltorp har vi blivit informerade om men vi har inte blivit informerade om att den extraordinära situation som det hänvisas…

Läs mer
facebook Twitter Email