Pressmeddelande: Thunberg och Sverigedemokraterna fortsätter att privatisera äldreomsorgen

 

På Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 29 oktober beslutade den styrande minoriteten med Lars Thunberg i spetsen, tillsammans med Sverigedemokraterna att ge fortsatt förtroende till Vardaga att driva vårdboenden, Jordbodalen och Pålsjö. Detta utan att det gjorts någon utredning eller analys som visar att Vardaga har gjort sig förtjänt av att få fortsatt förtroende. – ” Det är ett oseriöst och godtyckligt beslut, utan goda underlag ska så omfattande beslut inte fattas, säger Christel Håkansson 2:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Vi socialdemokrater begärde återremiss på ärendet eftersom det saknades underlag.  Det fanns varken någon utredning som visade på att den privata aktören, Vardaga, hade gjort sig förtjänt av ytterligare option eller en analys som visade på att god vård och omsorg utförs. Lars Thunberg var också tydlig med att ärendet var helt och hållet politiskt. Av den anledningen var han inledningsvis negativt inställd till att låta oss ställa krav på återremiss, men efter påtalan om att det var mot kommunallagen släpptes kravet på återremiss igenom.

Den styrande minoriteten tillsammans med Sverigedemokraterna beslutade således, utan att förvaltningen fått komma till tals, att Vardaga får fortsatt förtroende att driva äldreomsorgen på Jordbodalen och Pålsjö äldreboende.

Anna Ingers (S) Kommunalråd säger:

  • Det är högst anmärkningsvärt att fortsätta att privatisera utan att det har gjorts någon analys över de utmaningar som äldreomsorgen står inför. Pandemin har med all önskvärd tydligt visat att det finns flera utmaningar som kräver brådskande hantering för att de inte ska upprepas. I det läget väljer Lars Thunberg att köra över Vård- och omsorgsförvaltningen och fortsätta privatiseringen inom äldreomsorgen.

Christel Håkansson (S) 2:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden säger:

  • Det är häpnadsväckande att driva igenom ett beslut om fortsatt privatisering utan att det gjorts någon uppföljning av hur Vardaga har skött sitt uppdrag. Varken de äldre, deras anhöriga eller personalen har blivit tillfrågade om vad de tycker om Vardag som vårdgivare.

 

facebook Twitter Email