Pressmeddelande: Resursslöseri att ge bort Norrehedskolan

 Idag har Fastighetsnämnden tagit beslut om att teckna ett hyresavtal för Norrehedskolan med en privat aktör. Ett beslut som vi socialdemokrater motsatte oss. Vi delar inte uppfattningen att det är en god idé att hyra ut Norrehedskolan till en privat aktör.  Helsingborg stad har själv stora behov av grundskolor och välja att hyra ut, leder till att staden tvingas att bygga nytt och det är en merkostnad för staden som är onödig och betjänar inte skattekollektivet.

 

My Rosell (S) vice ordförande i Fastighetsnämnden säger:

  • Från stadens perspektiv är det alltid en fördel att äga sin infrastruktur. Det vet vi av erfarenhet. Att hyra ut en grundskola när vi vet att den demografiska utvecklingen visar att vi behöver rusta oss för att ta emot fler elever är inte ekonomiskt försvarbart.

 

Maria Ward (S) Kommunalråd säger:

  • Det finns redan en överetablering av fristående aktörer i Helsingborg och en nyetablering i stadens ägda skolbyggnader är dessutom inte försvarbart i en tid av pandemi och tuffa ekonomiska utmaningar, det är inget annat än rent resursslöseri.
facebook Twitter Email