Pressmeddelande: Vi vill se en nollvision för mäns våld mot kvinnor

Så länge män kan slå och komma undan med det kommer våldsbenägna män fortsätta att slå. Det handlar om en unken och föraktfull grundläggande syn, och så länge den underhålls kommer det inte ske några förbättringar för kvinnor. Det är hög tid att sätta ned foten, annars finns det risk för att vi får vänta bra mycket längre än de 60 år som World economic forum har prognostiserat till att Sverige förväntas vara jämställt.

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som utgör ett hinder för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter och är ett stort hinder för ett jämställt samhälle.

Regeringen har utarbetat en strategi för att nå målet om nollvision för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och gett Länsstyrelserna i uppdrag att se till att det genomförs. Nu är det dags för Helsingborgs kommun att anta den självklara utmaningen om att anta visionen. En nollvision som inte bara leder till kortsiktiga åtgärder för att stödja redan utsatta, utan en långsiktig vision och det kräver kontinuitet och systematiskt arbete. Konkret innebär det ett arbete med grundläggande frågor om makt, kön, inflytande och normer.

Kvinno- och tjejjourer i Sverige har rapporterat om ett kraftigt ökat tryck under Covid 19 pandemin. I april anmäldes fler fall av misshandel mot kvinna av närstående jämfört med samma månad förra året, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. Exakt vad det beror på kan inte säkerställas men det kan inte uteslutas att det beror på pandemin och att rörelsemönster ändras. Kvinnor och barn som redan tidigare varit begränsade har fått ännu mindre handlingsutrymme. För redan utsatta innebär det en ökad risk att utsättas för våld. Isolering kan dessutom innebära försämrade möjligheter att ta del av samhällets stödinsatser.

Mats Rosdahl (S) 2:e vice ordförande i Socialnämnden säger:

  • Helsingborg behöver en nollvision för mäns fysiska, psykiska och sexuella våld mot kvinnor, det är så självklart att det egentligen inte ska behövas motioneras om.

My Rosell (S) Ordförande S-kvinnor Helsingborg och vice ordförande i Fastighetsnämnden säger:

  • När en utsatt kvinna är beredd att bryta upp så är det en självklarhet att samhället ska finnas där för henne med stöd. Men, hon ska varken skuldbeläggas eller hållas ansvarig för mäns våld mot kvinnor, det är inte kvinnan som är problemet. Det är mannen som ska sluta slå!

Mikael Andersson (S) ordförande i socialdemokraterna Helsingborg och vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden:

  • Det är lätt att säga att utsatta kvinnor ska bryta upp. I verkligheten är det mycket svårt. Rädsla, ansvar för barn, ekonomisk oro, psykisk press och normalisering av våldet gör uppbrottsprocessen svår.

Läs motionen här: Motion Nollvision för mäns våld mot kvinnor

 

 

 

facebook Twitter Email