Pressmeddelande: Valltorp

Att skyddsutrustning har varit inlåst och inte tillgänglig för personalen när de varit i behov av den, är svårt att förstå. Argumentet för detta är ett bristande förtroende för personalen, det har till och med antytts att personal stjäl. – ” Det är djupt oroväckande”, säger Anna Ingers (S) Kommunalråd.

Arbetsmiljön för kommunens anställda är ytterst politikens ansvar. Det är med förfäran vi tagit del av bilder från Valltorps eget instagramkonto som visar att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering inte följts. Argumentet för det har varit att isolering är skadligt för hälsan men, det är inte ett hållbart argument för att kringgå gällande rekommendationer. Att personal dessutom har förflyttat sig mellan avdelningar som fått in smittan och avdelningar som var smittfria är helt oacceptabelt. På förekommen anledning har vi därför ställt en interpellation till Lars Thunberg (KD) ordförande i Vård och omsorgsnämnden för behandling på Kommunfullmäktige den 25 augusti.

 

Christel Håkansson (S) 2:e vice ordförande i Vård och omsorgsnämnden säger:

  • Det är en tragedi att vi har misslyckats att skydda våra gamla och personal på Valltorp. Alltför många brister har uppdagats och nu är det dags för de styrande att träda fram och svara på frågor som ger klarhet i vad som gjorts och framförallt vad som görs för att förebygga att något liknande inte inträffar igen.

Maria Ward (S) Kommunalråd säger:

  • Nästan hälften av de boende har dött av Covid 19 och drygt två tredjedelar har insjuknat. Då duger det inte att komma dragandes med ett beklagande. De boende på Valltrop och deras anhöriga förtjänar bättre och personalen ska behandlas som de professionella medarbetare de är, något annat är inte godtagbart.

Jan Björklund (S) Kommunalråd säger:

  • Valltorp äldreboende har prövats under lång tid . Både personal, boenden och anhöriga har vittnat om en ohållbar situation långt innan Covid 19 började spridas. Istället för att agera har den styrande minoriteten slagit dövörat till. Nu väljer vi socialdemokrater att ställa dem till svars på Kommunfullmäktige den 25 augusti.

Anna Ingers (S) Kommunalråd säger:

  • Vi politiker har undanhållits vetskap om faktiska förhållanden på Valltrop under tiden pandemin härjade. Nu kräver vi svar från den styrande minoriteten om hur de kommer arbeta för att säkerställa att information når politiken i tid så vi kan agera förebyggande.

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email