Kyrkoval 2021

Dags att nominera till svenska kyrkans olika organ.

Kyrkoval 2021

Svenska kyrkan är en demokratisk medlemsorganisation med kyrkoval vart fjärde år. Kyrkovalet genomförs den 19 september 2021 och gäller för mandatperioden 2022-2025.

Alla medlemmar i svenska kyrkan som är över 16 år har möjlighet att utse sina representanter i kyrkofullmäktige, lokal nivå, stiftsfullmäktige, regional nivå och kyrkomötet, den nationella nivån.

Nu är det dags att nominera representanter till Svenska kyrkans olika organ. S-föreningar och enskilda medlemmar i Socialdemokraterna Helsingborg har möjlighet att nominera.

Sista dag att inkomma med nomineringar är 15 december 2020.

Observera att den nominerade ska vara:

  • tillfrågad om nomineringen och ha samtyckt
  • medlem i Svenska kyrkan, minst 18 år och döpt
  • bosatt i den församling, pastorat eller stift som man nomineras till
  • samt att medlemsavgiften för 2020 ska vara betald senast vid nomineringstidens slut den 15 december 2020

Nomineringar görs till E-post: [email protected]

facebook Twitter Email