Pressmeddelande:  Nu motionerar vi handslaget med Kommunal

Under år 2018 tog vi ett initiativ till ett lokalt handslag med Kommunal. Handslaget fokuserar på att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för anställda i Helsingborgs kommun.

De anställda inom omsorgen behöver bli fler, de behöver tryggare anställningar och det behövs arbetsgivare som fokuserar på deras förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Det handlar om närvarande chefer, grundutbildning, vidareutbildning och trygga anställningar på heltid. Detta skapar trygghet på arbetet.

Otrygga anställningar, hög omsättning på personal och ohållbara schema är och har varit vardagen för personalen inom äldreomsorgen och det är en prioriterad fråga för oss att bryta det mönstret.

Anna Ingers (S) säger: –  ”I ljuset av Covid 19 pandemin har de åtgärder som vi kom överens om att göra gemensamt, blivit alltmer akuta. Därför väljer vi nu att lägga en motion till Kommunfullmäktige som innefattar hela överenskommelsen i handslaget mellan oss och Kommunal.

Christel Håkansson (S) säger: – Vårt mål är att det ska råda schyssta arbetsvillkor och en trygg arbetsmiljö för de anställda. Rätt utbildad personal på rätt plats är en förutsättning för att vård och omsorgen ska fungera tillfredställande.

Lär vår motion här: 200618 Motion handslag

facebook Twitter Email