Pressmeddelande: Tuppen

Pressmeddelande: Tuppen

Igår sammanträdde Stadsbyggnadsnämnden. På dagordningen fanns ett initiativärende från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om att göra en naturvärdesanalys av rekreationsområdet Tuppen. Det moderatledda styret och SD sa nej.

Tuppen är ett odlingsområde i Helsingborg med stor variation. Det har utvecklats av brukarna i största frihet vilket har skapat unika miljöer.

Vid en inventering för några år sedan hittades inte mindre än 15 arter av vildbin på Råå Ljung. Entomologen Mikael Sörensson betecknade därför Råå Ljung som ”ett av de intressantare stadsnära områdena” i Helsingborg. Idag återstår bara en smal remsa av naturområdet, som tidigare sträckte sig ända ner till havet. ”Det finns ljung, käringtand och andra vilda blommor i området, men tillgången är knapp.

Alldeles intill den gamla ljungheden ligger rekreationsområdet Tuppen, ett område med gamla fruktträd, bärbuskar och med blommor i mängder, en idealisk plats att söka föda för bin och humlor. På området finns också en hel del fågelarter och fladdermöss. Eftersom Stadsplan 2017 har pekat ut området där Tuppen finns som lämpligt för bostadsbyggande, vill vi att det görs en naturvärdesanalys för både Råå Ljung och rekreationsområdet Tuppen.

 

Ali Shibl (S) 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden säger:

  • Vi vill se en naturvärdesanalys på området där Tuppen ligger. Vi har tidigare öppnat upp för att bygga på detta område men det var innan vi kände till att det kunde finnas ovärderliga naturvärden där. Det som förvånande mest var att SD nu väljer att vända kolonisterna ryggen.

Gustaf Wiklund (MP) ledamot Stadsbyggnadsnämnden säger:

  • Odlingsområdet Tuppen och naturområdet Råå Ljung har stora ekologiska värden. Med tanke på att Helsingborg har blivit utnämnd till Sveriges bivänligaste kommun och årets Miljöbästa kommun är det pinsamt att hålla kvar vid byggplanerna på området.

 

Ingrid Saarinen Mattiasson (V) ersättare Stadsbyggnadsnämnden säger:

  • Det är viktigt att en naturvärdesanalys görs för Råå ljung och Tuppen och det omgående, så att det finns ett underlag inför kommande beslut. En del av Tuppen har ju redan naggats i kanten tidigare i år. Synd att varken att det moderatledda styret eller SD tycks vilja värna vare sig den biologiska mångfalden eller områden för odling.

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email