Pressmeddelande: Investeringsbudget 2021

 Pressmeddelande: Investeringsbudget 2021

Att minska klyftorna, bristerna och orättvisorna samtidigt som vi främjar jämlikhet, jämställdhet och en god miljö och ett gott klimat är vår socialdemokratiska ambition. Därför har vi valt att göra följande tilläggsyrkande till investeringsbudgeten.  Förslaget läggs fram i samband med Kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober

Hela Helsingborg

Att arbeta med stadsutveckling och arkitektur handlar om att både ta tillvara och ändra det som redan finns, men också om att skapa något helt nytt. Staden ska vara sammanhållen, samtidigt som stadsdelarna och byarna får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Tätort, landsbygd och byar ska behandlas jämlikt.

Kolonierna

Kolonierna är viktiga för helsingborgarna. De erbjuder en grön oas i vår stadsmiljö och hjälper till att öka förutsättningarna för folkhälsan och ett bättre klimat.  I takt med att Helsingborg växer behöver vi även bygga ut stadens koloniområden. Därför satsar vi på ett nytt koloniområde.

Karantäntomten

Helsingborgarna efterfrågar fler skuggiga och lummiga mötesplatser. Att göra karantäntomten till en plats som erbjuder skugga och införliva den med Gröningen kommer lyfta hela området. Ett välbehövligt tillskott som kommer att öka tillgängligheten till platsen samtidigt som det är klimatsmart.

Jordbodalen

Ett naturskönt område som erbjuder fantastiska naturvärden. Värden som vi vill göra tillgängliga för alla Helsingborgare. Vi har därför valt att satsa på en gång- och cykelbro över ravinen. Med en gång och cykelbro över ravinen erbjuds ett bättre alternativ till att ta sig mellan områdena Närlunda och Elineberg än det som finns idag via en asfalterad bussgata. En plats som beskrivs både som otrygg och otillgänglig.

Cykelhiss

Helsingborgs kuperade landskap skapar extra utmaningar. För oss är det viktigt att främja folkhälsan och därför vill vi se en cykelhiss uppför landborgen. En satsning som ökar förutsättningarna för att Helsingborgarna väljer cykeln samtidigt som det är en vinst för klimatet.

Drottninghögbadet

Sedan ett par år tillbaka har friluftsbadet på Drottninghög varit stängt eftersom det är i behov av en omfattande renovering. Det har varit Helsingborgshem som har tagit ansvar för friluftsbadet. Ett ansvar som vi menar bör delas av staden. Friluftsbadet har varit enormt populärt, särskilt simskolan, och har lockat besökare långt ifrån stadsdelen. Nu vill vi att stadens tillsammans med Helsingborgshem hittar en lösning som gör att friluftsbadet kan öppnas igen.

Fastigheten gamla barnsjukhuset

Det gamla barnsjukhuset i Helsingborg är en unik fastighet och det äldst bevarade barnsjukhuset i ursprungligt skick som finns i Sverige. Fastigheten finns idag i privat ägo. Vårt förslag innebär att staden inleder en dialog med fastighetsägaren i syfte att förvärva byggnaden till gagn för Helsingborgarna.

Förskolans utemiljö

Stadens förskolor är i behov av en upprustning. Arbetet med att inventera och rusta upp förskolans utemiljö har redan påbörjats under arbetsnamnet ”skolans uterum”. En kunskapssatsning för att komma igång med skolgårdsutveckling. Idén är att skolgården rymmer aktivitet och lärande men också lugn. Vi vill att detta goda arbete fortsätter.

Gymnastikens hus

En favorit i repris. Redan i förra årets investeringsbudget la vi fram förslaget och fick gehör. Nu lägger vi fram förslaget igen för att försäkra oss om att Kommunfullmäktige beslut från juni år 2019 kommer att verkställas.

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email