Pressmeddelande: (S) kräver miljöpositiv strategi för framtidens Helsingborgshandel

9 av 10 handelsanställda tycker handelns miljöpåverkan måste minska, och många håller företagen ansvariga. Det säger en undersökning fackförbundet Handels tagit fram i samarbete med Novus. Nu gör Socialdemokraterna i Helsingborg slag i saken och uppmanar kommunfullmäktige att utarbeta en lokal miljöpositiv strategi för framtidens handel. Socialdemokraterna i Helsingborg vill att Helsingborg Stad arbetar fram…

Läs mer

Pressmeddelande: Vi vill se ett jämlikt system för förskolans avgift

 I Helsingborg baseras avgift för förskolan på det hushållet där barnet är folkbokfört. Andra  kommuner, bland annat Tyresö, är mer progressiva i sin syn än Helsingborg och låter föräldrarna tillsammans bära kostnaderna för gemensamma barn. Detta för att ta hänsyn till de familjekonstellationer där föräldrarna är separerade. Att separera från sitt barns andra förälder är…

Läs mer

Pressmeddelande: Fairtrade city stannar kvar i Helsingborg

Under budgetförhandlingarna förra veckan drev vi frågan att Fairtrade city skulle få vara kvar och utvecklas i Helsingborg. Då fick vi inget gehör från Alliansen. Nu en vecka senare har förslaget om att Fairtrade City ska avvecklas i Helsingborg tagits bort från dagordningen. Att verka för en etisk konsumtion som minskar klyftor och stärker jämställdheten…

Läs mer

Budget 2022

I drygt ett år har vi levt i skuggan av en pandemi. För Helsingborg precis som i resten av landet har det inneburit en tid av restriktioner där möjligheten att gå till sitt arbete, att träffa nära och kära och att röra sig fritt har blivit starkt begränsat. För det allra flesta helsingborgare och för…

Läs mer

Pressmeddelande: Cykelhiss

Helsingborgs kuperade landskap skapar extra utmaningar för dem som inte är motorburna. För många helsingborgare är cykeln det främsta färdmedlet och det är en utveckling som vi ser positivt på. Det är bra både ur ett folkhälsoperspektiv och ur ett miljö- och klimatperspektiv. En cykelhiss uppför landborgen har varit efterfrågat en längre tid och nu…

Läs mer

Pressmeddelande: Vi vill se en Covid-19 fond som kompensation för vad pandemin förorsakat

Covid 19 pandemin har satt sina spår i hela vår stad och vi kommer känna av effekterna under lång tid framöver. Extra satsningar är nödvändiga för att matcha de utmaningar som finns framför oss. Det handlar om en växande utbildningsskuld bland våra barn och unga, brister inom äldreomsorgen och psykiska ohälsa till följd av  långvariga…

Läs mer

Pressmeddelande: Äldreomsorgen behöver inte fler privatiseringar

Den KD-ledda alliansen tillsammans med SD beslutade på Vård- och omsorgsnämnden i veckan att det nu är fritt fram för nya aktörer att göra entré inom hemvården i Helsingborg. Det är något som vi socialdemokrater vänder oss emot, – att trots uppmaningar från både IVO och regeringen väljer Alliansen att  införa ytterligare privatiseringar under pågående…

Läs mer

Pressmeddelande: Målbild Östra Ramlösa

 När nya stadsdelar byggs är det angeläget att det byggs för alla åldrar och plånböcker. Pensionären och studenten ska kunna skapa ett hem på Östra Ramlösa precis som det ska vara ett självklart val för barnfamiljer. – ”Det är jätteviktigt för oss socialdemokrater att Östra Ramlösa byggs jämlikt och klimatsmart, därför yrkade vi avslag på…

Läs mer

Pressmeddelande: Gamla barnsjukhuset

 Det gamla barnsjukhuset i Helsingborg är en unik fastighet och det äldst bevarade barnsjukhuset i ursprungligt skick som finns i Sverige. För tillfället ägs barnsjukhuset av en privatperson. Vi anser att staden bör överväga att köpa tillbaka byggnaden så att helsingborgarna även i fortsättningen kan besöka den och ta del av både arkitekturen och de…

Läs mer

Pressmeddelande: Ekonomiskt bistånd

Sveriges kommuner går mot en tuff framtid om vi tittar på skatteprognoser och efterfrågan av våra välfärdstjänster. Många kommuner har redan idag behövt tulla på såväl överskottsmål som att behöva höja skatterna och i en del fall även backa på insatser till medborgarna. Mikael Anderssson (S) vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden säger: -” Vi har sett…

Läs mer
facebook Twitter Email