Pressmeddelande: Försörjningsstöd ska vara jämställt

Att ha bestämmanderätt över sin ekonomi är grunden för att kunna leva ett självständigt liv. Det är därför självklart för oss socialdemokrater att försörjningsstödet i kommunen ska vara jämställt. – ” Ekonomiskt övertag är ett effektivt vapen för den som vill utöva makt över sin partner”, säger Anna Ingers (S) Kommunalråd som tillsammans med Mikael…

Läs mer

Folkbildning 4 life

Vårt studieprogram för 2020 tar avstamp i att tänka nytt och skapa nytt. Som en progressiv rörelse prövar vi nya sätt att nå nya och fler med våra idéer. Under året provar vi därför att utöka våra Röda torsdagar med föreläsningskvällar där temat för kvällen kan bli möjlig att jobba vidare med i cirkelform för…

Läs mer

Pressmeddelande: Mer resurser till välfärden i Helsingborg

För oss socialdemokrater går välfärden alltid först. Den är grunden i ett starkt och tryggt samhälle. Men behoven i välfärden är också stora. Därför tillför regeringen nu 5 miljarder till välfärden. För Helsingborg innebär det ett tillskott på 50 miljoner redan i år. Välfärden möjliggör lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas…

Läs mer

BOMMERSVIKSAKADEMIN – ANDRA HELGEN

Så var det tid för oss att återigen åka upp till det fantastiska Bommersvik. Vi kunde åka dit och med stolthet sträcka på oss lite extra efter förra helgens valresultat i folkomröstningen kring Öresundskraft. Framförallt var det extra roligt att återigen få träffa alla de nya vänner från hela landet som vi skaffade under förra…

Läs mer

Pressmeddelande: Det finns all anledning för det moderatledda styret att fundera på sin legitimitet

  I söndagens folkomröstning om Öresundskraft röstade 96,4% helsingborgare nej till en försäljning. En tydlig markering och ett svidande nederlag för det moderatledda styret, (M, L och KD) att ytterligare lägga till handlingarna över misslyckanden. Ett år in på mandatperioden har det moderatledda styret utöver fadäsen med Öresundskraft fått backa när det gäller Landborgsgaraget. Andra…

Läs mer

PRESSMEDDELANDE ANGÅENDE FOLKOMRÖSTNINGEN KRING ÖRESUNDSKRAFT

Helsingborgarna har sagt sitt. En folkrörelse som har gjort ett fantastiskt arbete har idag lyckats med något historiskt. Tillsammans har vi stoppat M, KD, SD och L:s planer på att sälja Öresundskraft. Allt pekar på att över 50% av helsingborgarna har lagt sin röst i den kommunala folkomröstningen. Det innebär därmed att Öresundskraft kommer fortsätta…

Läs mer

Pressmeddelande: Nollvision om barnfattigdom

  I ett demokratiskt välfärdssamhälle som Sverige bör det vara självklart att alla barn ska få lika goda förutsättningar att lyckas i livet. Alltför många barn växer upp i hushåll med knappa ekonomiska marginaler. Yasmine Bladelius (S) Riksdagsledamot säger: – Skillnaderna i ekonomiska förutsättningar i olika hushåll riskerar att slå hårt mot barns självförtroende och…

Läs mer

Pressmeddelande: Satsa på fritidsgårdarna

För många barn och unga är fritidsgårdarna en livlina och en plats som ger möjlighet för att både träffa sina vänner och vuxna utanför familjen., Khaled El Khalayeli (S) vice ordförande i Idrotts och fritidsnämnden säger: – Vi vill att staden fortsätter att utveckla fritidsgårdarna till att vara en plats där barn och unga kan…

Läs mer

Pressmeddelande: Det är dags att växla upp tempot och drogtesta avloppsvattnet

Som ett led i det drogförebyggande arbetet i Helsingborg vill vi socialdemokrater att kommunen börjar ta drogtester på avloppsvattnet. Anna Ingers (S) kommunalråd säger: – Helsingborg bör sälla sig i ledet till de kommuner som valt att drogtesta avloppsvattnet för att på så sätt få kunskap om hur utbredd droganvändningen är och vad det är…

Läs mer

Minnesord Inger Nilsson

Igår nåddes vi av beskedet att vår kamrat, vän och kollega, Inger Nilsson hastigt gått bort efter en kortare tids sjukdom. Våra omedelbara tankar går till hennes familj. Ingers generösa och kloka person kommer att saknas av många. Hennes otröttliga kamp mot orättvisor har löpt som en röd tråd genom hennes politiska engagemang och har…

Läs mer
facebook Twitter Email