Presskonferens med anledning av budget för år 2021

Covid 19 pandemin ställer till det och med anledning av det har samtliga partier som sitter i Kommunfullmäktige kommit överens om en samlingsbudget. Detta för att skapa lugn och stabilitet i den kommunala organisationen och för att förvaltningarna och nämnderna ska veta vilka förutsättningar som gäller när de planerar verksamheterna. Denna samlingsbudget innebär att det…

Läs mer

Pressmeddelande: Valltorp

Vi socialdemokratiska politiker i Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg känner stor sorg över händelseutvecklingen på Valltorp äldreboende där flera äldre dött och ännu fler insjuknat i Covid 19. – ”Att det har varit ansträngt på Valltorp har vi blivit informerade om men vi har inte blivit informerade om att den extraordinära situation som det hänvisas…

Läs mer

Flyttat årsmöte

Med anledning av Coronaviruset fattade styrelsen i Helsingborgs Arbetarekommun den 16 mars beslut om att flytta sitt årsmöte till den 22 augusti. Redan publicerade handlingar gäller och allt underlag finns publicerat i vårt kalendarie. Läs gärna mer här.

Läs mer

Pressmeddelande: Nödvändigt att säkra demokratin i planeringsprocessen

Under Kommunfullmäktige i juni 2019 togs beslut om att främja ideellt engagemang i Helsingborgs föreningsliv. Planeringsstadiet för förprojekteringsarbetet av Oceanbadet står för dörren och med anledning av ovan kommer vi socialdemokrater att ställa en fråga till Peter Danielsson på Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 mars. Jan Björklund (S) Kommunalråd säger:  -” Det är viktigt att säkerställa…

Läs mer

Pressmeddelande: Medborgarbudget ett steg i att demokratisera demokratin

Syftet med en medborgarbudget för Helsingborg är att utveckla en levande landsbygd och att öka inflytande och  ansvarstagandet för de som bor och lever i kommunen.  – ” Av erfarenhet vet vi att ett sådant grepp ger kunskap om kostnader, förståelse av behov för prioriteringar och transparens som ökar medborgares förtroende för beslutsfattande politiker i…

Läs mer

Pressmeddelande: Vi vill se parkeringstillstånd för hemtagningsteamet och hemvårdenspersonal

Personal som arbetar i hemtagningsteamet och inom hemvården ska kännas sig trygga med att de kommer att hitta en parkeringsplats när det kommer fram till vårdtagaren. Tyvärr ser det inte ut så idag,- ” Tvärtom är det vanligt att personalen ofta inte vet om det kommer finnas en parkeringsplats i närheten när de anländer till…

Läs mer

Ny ombudsman!

Nu är det klart med ny ombudsman till Helsingborgs Arbetarekommun! Någon gång under våren hälsar vi Karin Voltaire välkommen till Sundets pärla där hon ska få arbeta med att utveckla organisationen ytterligare med siktet inställt på valvinst 2022 och 2026. En förstärkning från Värmdö där hon för närvarande är kommunalråd i opposition med ansvar för…

Läs mer

Pressmeddelande: Demokratiutbildning för förtroendevalda

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet för politiken i Helsingborg. Samtliga ledamöter och ersättare i denna församling bär ett särskilt ansvar i förhållande till helsingborgarna. Vad som står på dagordningen är i ständig förändring och det förpliktigar. Att agera respektfullt mot helsingborgarna som blir direkt berörda av de beslut som fattas är självklart. För att…

Läs mer

Pressmeddelande: Investeringsstödet är tillbaka tack vare S-ledd regering

 Från om med i år är det en S-ledd budget som gäller och det innebär att investeringsstödet för bostäder är tillbaka. –  ”investeringsstödet innebär mer än att det byggs,  det betyder också att vi kan bygga attraktiva bostäder till en lägre månadskostnad”, säger Ola Möller (S) riksdagsledamot.  Investeringsstödet som den socialdemokratiska ledda regeringen inför ställer…

Läs mer

Pressmeddelande: Försörjningsstöd ska vara jämställt

Att ha bestämmanderätt över sin ekonomi är grunden för att kunna leva ett självständigt liv. Det är därför självklart för oss socialdemokrater att försörjningsstödet i kommunen ska vara jämställt. – ” Ekonomiskt övertag är ett effektivt vapen för den som vill utöva makt över sin partner”, säger Anna Ingers (S) Kommunalråd som tillsammans med Mikael…

Läs mer
facebook Twitter Email