BOMMERSVIKSAKADEMIN – FÖRSTA HELGEN

Det är en speciell känsla när man nu återvänder hem på tåget genom ett mörkt och höstruskigt Sverige, från Bommersvik och den första helgen med Bommersviksakademin. Vilka människor vi har fått träffa från hela den samlade arbetarrörelsen, vilka diskussioner kring politiska sakfrågor, framtidsvisioner och samtal kring allt från smått till stort.

Under helgen deltog vi alltså i den samlade arbetarrörelsen spetsutbildning för framtida ledare. Speciellt roligt att vi är två som får representera Helsingborg under detta året. Utbildningen har som mål att unga ledare ska få de allra bästa förutsättningarna för att ta vår rörelse in i framtiden. Detta genom att få fördjupade kunskaper i flertalet…

Läs mer

Pressmeddelande: Hög tid för Ljusreglering i anslutning till Gustavlundskolan

En ljusreglering vid övergångsstället skulle dramatiskt minska riskerna för olyckor. Likaså skulle ett snabbt i ordningsställande av trottoarerna längs med Mangårdsgatan avhjälpa olyckor. Det skulle även vara på sin plats att sätta staket i mittfåran av Mangårdsgatan för att förhindra att barn och vuxna råkar illa ut när de passerar gatan. Nästa gång Stadsbyggnadsnämnden sammanträder…

Läs mer

Pressmeddelande:  Fritidsbank i Helsingborg

Vi socialdemokrater anser att Helsingborg har allt att vinna med att det finns en fritidsbank på plats i staden. Det är en satsning som både främjar folkhälsa och miljö. Det blir ett återbruk och ett verktyg i arbetet med Agenda 2030. Det öppnar upp för såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse…

Läs mer

Pressmeddelande: Valdagen ett nederlag för demokratin

På kommunfullmäktiges sammanträde i oktober behandlades folkomröstningen om Öresundskraft, där en majoritet av församlingens ledamöter röstade ja till en folkomröstning. Tyvärr röstades även den 12 januari igenom som valdag tillsammans med ett förslag som minskar möjligheten till att förtidsrösta inom flera valdistrikt där Helsingborgs byar är särskilt drabbade.- Att valdagen blir den 12 januari visar…

Läs mer

Vi söker ombudsman!

Helsingborgs Arbetarekommun har ca 900 medlemmar och drygt 100 förtroendevalda med en spännvidd från Svenska kyrkan till region Skåne och Riksdagen. Helsingborg är den nionde största staden i Sverige och vid det senaste valet gick Socialdemokraterna framåt! Då vår ombudsman går vidare till ett nytt uppdrag i det skånska partidistriktet så söker vi nu en…

Läs mer

Pressmeddelande: Fel att montera ned närvaroteamet inom elevhälsan

 Elevhälsans uppgifter är att se till att eleverna har en så välfungerande undervisningssituation som möjligt. Närvaroteamet har till uppgift att hjälpa elever med låg närvaro tillbaka till undervisningen, – att göra neddragningar i den verksamheten drabbar det som har det allra tuffast, säger Maria Ward (S) Kommunalråd och 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden….

Läs mer

Pressmeddelande: Skyddsombuden ska utvecklas inte avvecklas

Idag är det skyddsombudens dag. Skyddsombuden företräder arbetstagaren och fyller en mycket viktigt funktion på arbetsplatsen. Tyvärr är det långt ifrån alla arbetsplatser som har ett skyddsombud trots att det är lag på att alla arbetsplatser med över fem anställda ska utse ett skyddsombud. Svenskt näringsliv har gett sig in i debatten och anser att…

Läs mer

Pressmeddelande: Hälsovecka för pensionärer

Att få känna livskvalité kan vara avgörande för hur hälsan utvecklas på ålderns höst. Socialstyrelsens rapporter över den psykiska ohälsan hos äldre är minst sagt alarmerande. Det pratas numera om psykisk ohälsa som en folksjukdom. Som väl är så finns det handfasta sätt att motverka den psykiska ohälsan.-” Genom ökad motion och aktiva insatser för…

Läs mer

Pressmeddelande: Ja! till en rättvis folkomröstning om Öresundskraft

Idag sammanträder kommunstyrelsen och på dagordning är där sammanlagt tre ärenden som berör Öresundskraft. Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna kommer att lämna in ett gemensamt yrkande om ja till  folkomröstningen, att valsedeln får ett tydligt budskap, -att valdagen blir den 9 februari och att vallokalerna tillgängliggörs. Jan Björklund (S) Kommunalråd säger: Det är ytterst arrogant…

Läs mer

Pressmeddelande: Staden blir mer klimatpositiv med trähus

 Att bygga hus i trä ger en lång rad fördelar. Dels är det klimatpositivt och dels har vi en omfattande skogsindustri i Sverige som kan förse byggindustrin med material. Sverige tillhör ett av världens modernaste skogsländer och vi bör förädla vår skogsråvara i betydligt större utsträckning än vad som görs i dag.  Den svenska skogen…

Läs mer
facebook Twitter Email