Pressmeddelande: Vi vill se en nollvision för mäns våld mot kvinnor

Så länge män kan slå och komma undan med det kommer våldsbenägna män fortsätta att slå. Det handlar om en unken och föraktfull grundläggande syn, och så länge den underhålls kommer det inte ske några förbättringar för kvinnor. Det är hög tid att sätta ned foten, annars finns det risk för att vi får vänta…

Läs mer

Pressmeddelande:  Nu motionerar vi handslaget med Kommunal

Under år 2018 tog vi ett initiativ till ett lokalt handslag med Kommunal. Handslaget fokuserar på att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för anställda i Helsingborgs kommun. De anställda inom omsorgen behöver bli fler, de behöver tryggare anställningar och det behövs arbetsgivare som fokuserar på deras förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Det handlar om…

Läs mer

Pressmeddelande: Resursslöseri att ge bort Norrehedskolan

 Idag har Fastighetsnämnden tagit beslut om att teckna ett hyresavtal för Norrehedskolan med en privat aktör. Ett beslut som vi socialdemokrater motsatte oss. Vi delar inte uppfattningen att det är en god idé att hyra ut Norrehedskolan till en privat aktör.  Helsingborg stad har själv stora behov av grundskolor och välja att hyra ut, leder…

Läs mer

Presskonferens med anledning av budget för år 2021

Covid 19 pandemin ställer till det och med anledning av det har samtliga partier som sitter i Kommunfullmäktige kommit överens om en samlingsbudget. Detta för att skapa lugn och stabilitet i den kommunala organisationen och för att förvaltningarna och nämnderna ska veta vilka förutsättningar som gäller när de planerar verksamheterna. Denna samlingsbudget innebär att det…

Läs mer

Pressmeddelande: Valltorp

Vi socialdemokratiska politiker i Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg känner stor sorg över händelseutvecklingen på Valltorp äldreboende där flera äldre dött och ännu fler insjuknat i Covid 19. – ”Att det har varit ansträngt på Valltorp har vi blivit informerade om men vi har inte blivit informerade om att den extraordinära situation som det hänvisas…

Läs mer

Flyttat årsmöte

Med anledning av Coronaviruset fattade styrelsen i Helsingborgs Arbetarekommun den 16 mars beslut om att flytta sitt årsmöte till den 22 augusti. Redan publicerade handlingar gäller och allt underlag finns publicerat i vårt kalendarie. Läs gärna mer här.

Läs mer

Pressmeddelande: Nödvändigt att säkra demokratin i planeringsprocessen

Under Kommunfullmäktige i juni 2019 togs beslut om att främja ideellt engagemang i Helsingborgs föreningsliv. Planeringsstadiet för förprojekteringsarbetet av Oceanbadet står för dörren och med anledning av ovan kommer vi socialdemokrater att ställa en fråga till Peter Danielsson på Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 mars. Jan Björklund (S) Kommunalråd säger:  -” Det är viktigt att säkerställa…

Läs mer

Pressmeddelande: Medborgarbudget ett steg i att demokratisera demokratin

Syftet med en medborgarbudget för Helsingborg är att utveckla en levande landsbygd och att öka inflytande och  ansvarstagandet för de som bor och lever i kommunen.  – ” Av erfarenhet vet vi att ett sådant grepp ger kunskap om kostnader, förståelse av behov för prioriteringar och transparens som ökar medborgares förtroende för beslutsfattande politiker i…

Läs mer

Pressmeddelande: Vi vill se parkeringstillstånd för hemtagningsteamet och hemvårdenspersonal

Personal som arbetar i hemtagningsteamet och inom hemvården ska kännas sig trygga med att de kommer att hitta en parkeringsplats när det kommer fram till vårdtagaren. Tyvärr ser det inte ut så idag,- ” Tvärtom är det vanligt att personalen ofta inte vet om det kommer finnas en parkeringsplats i närheten när de anländer till…

Läs mer

Ny ombudsman!

Nu är det klart med ny ombudsman till Helsingborgs Arbetarekommun! Någon gång under våren hälsar vi Karin Voltaire välkommen till Sundets pärla där hon ska få arbeta med att utveckla organisationen ytterligare med siktet inställt på valvinst 2022 och 2026. En förstärkning från Värmdö där hon för närvarande är kommunalråd i opposition med ansvar för…

Läs mer
facebook Twitter Email