Pressmeddelande: Cykelhiss

Helsingborgs kuperade landskap skapar extra utmaningar för dem som inte är motorburna. För många helsingborgare är cykeln det främsta färdmedlet och det är en utveckling som vi ser positivt på. Det är bra både ur ett folkhälsoperspektiv och ur ett miljö- och klimatperspektiv. En cykelhiss uppför landborgen har varit efterfrågat en längre tid och nu…

Läs mer

Pressmeddelande: Vi vill se en Covid-19 fond som kompensation för vad pandemin förorsakat

Covid 19 pandemin har satt sina spår i hela vår stad och vi kommer känna av effekterna under lång tid framöver. Extra satsningar är nödvändiga för att matcha de utmaningar som finns framför oss. Det handlar om en växande utbildningsskuld bland våra barn och unga, brister inom äldreomsorgen och psykiska ohälsa till följd av  långvariga…

Läs mer

Pressmeddelande: Äldreomsorgen behöver inte fler privatiseringar

Den KD-ledda alliansen tillsammans med SD beslutade på Vård- och omsorgsnämnden i veckan att det nu är fritt fram för nya aktörer att göra entré inom hemvården i Helsingborg. Det är något som vi socialdemokrater vänder oss emot, – att trots uppmaningar från både IVO och regeringen väljer Alliansen att  införa ytterligare privatiseringar under pågående…

Läs mer

Pressmeddelande: Målbild Östra Ramlösa

 När nya stadsdelar byggs är det angeläget att det byggs för alla åldrar och plånböcker. Pensionären och studenten ska kunna skapa ett hem på Östra Ramlösa precis som det ska vara ett självklart val för barnfamiljer. – ”Det är jätteviktigt för oss socialdemokrater att Östra Ramlösa byggs jämlikt och klimatsmart, därför yrkade vi avslag på…

Läs mer

Pressmeddelande: Gamla barnsjukhuset

 Det gamla barnsjukhuset i Helsingborg är en unik fastighet och det äldst bevarade barnsjukhuset i ursprungligt skick som finns i Sverige. För tillfället ägs barnsjukhuset av en privatperson. Vi anser att staden bör överväga att köpa tillbaka byggnaden så att helsingborgarna även i fortsättningen kan besöka den och ta del av både arkitekturen och de…

Läs mer

Pressmeddelande: Ekonomiskt bistånd

Sveriges kommuner går mot en tuff framtid om vi tittar på skatteprognoser och efterfrågan av våra välfärdstjänster. Många kommuner har redan idag behövt tulla på såväl överskottsmål som att behöva höja skatterna och i en del fall även backa på insatser till medborgarna. Mikael Anderssson (S) vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden säger: -” Vi har sett…

Läs mer

Pressmeddelande: Dags att prioritera och underlätta för kulturen i Helsingborg

Konst och kulturverksamheter i vår närmiljö bidrar till bildning, ökat välstånd och minskar ojämlikhet. Som en av Sveriges mest innovativa kommuner är det på sin plats att undanröja hindren för människor att mötas.- ” att hyra en möteslokal tillfälligt måste vara lika enkelt som att parkera bilen via ett app-tryck”, säger Margareta Liljedahl Eriksson (S)…

Läs mer

Pressmeddelande: Naturreservat Jordbodalen

Vi socialdemokrater är väldigt glada över att Jordbodalen blir ett naturreservat. Det kommer att lyfta Helsingborg och skapa förutsättningar för ökad livskvalité för helsingborgarna. För oss är det viktigt att Naturreservat är hållbart både ur ett klimatperspektiv och ett tillgänglighetsperspektiv. På Kommunstyrelsen sammanträde den 2 december la vi därför ett förslag om att bygga en…

Läs mer

Pressmeddelande

På Barn och utbildningsnämnden igår den 26 november fick vi socialdemokrater igenom ett tilläggsyrkande till internbudgeten som avser oförutsedda Covid-19 situationer som påverkar elevernas lärande och mående.  – ” Vi tar fyra miljoner från tidigare års överskott för att arbeta med Covid-19-relaterade konsekvenser för elevers lärande och närvaro, säger Maria Ward (S) 2:e vice ordförande…

Läs mer

Insändare: Privatiseringar är en dålig idé för äldreomsorgen

I sitt svar på insändare från Bertil Allard 20110 skriver Lars Thunberg att oppositionen i Vård- och omsorgsnämnden tvingat fram återkommunalisering av äldreboenden. Det är en intressant formulering som vittnar mer om Thunberg och hans inställning till hur god vård och omsorg bäst förmedlas till de äldre. Det vi vänder oss emot är när andra…

Läs mer
facebook Twitter Email