Pressmeddelande: Gamla barnsjukhuset

 Det gamla barnsjukhuset i Helsingborg är en unik fastighet och det äldst bevarade barnsjukhuset i ursprungligt skick som finns i Sverige. För tillfället ägs barnsjukhuset av en privatperson. Vi anser att staden bör överväga att köpa tillbaka byggnaden så att helsingborgarna även i fortsättningen kan besöka den och ta del av både arkitekturen och de…

Läs mer

Pressmeddelande: Ekonomiskt bistånd

Sveriges kommuner går mot en tuff framtid om vi tittar på skatteprognoser och efterfrågan av våra välfärdstjänster. Många kommuner har redan idag behövt tulla på såväl överskottsmål som att behöva höja skatterna och i en del fall även backa på insatser till medborgarna. Mikael Anderssson (S) vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden säger: -” Vi har sett…

Läs mer

Pressmeddelande: Dags att prioritera och underlätta för kulturen i Helsingborg

Konst och kulturverksamheter i vår närmiljö bidrar till bildning, ökat välstånd och minskar ojämlikhet. Som en av Sveriges mest innovativa kommuner är det på sin plats att undanröja hindren för människor att mötas.- ” att hyra en möteslokal tillfälligt måste vara lika enkelt som att parkera bilen via ett app-tryck”, säger Margareta Liljedahl Eriksson (S)…

Läs mer

Pressmeddelande: Naturreservat Jordbodalen

Vi socialdemokrater är väldigt glada över att Jordbodalen blir ett naturreservat. Det kommer att lyfta Helsingborg och skapa förutsättningar för ökad livskvalité för helsingborgarna. För oss är det viktigt att Naturreservat är hållbart både ur ett klimatperspektiv och ett tillgänglighetsperspektiv. På Kommunstyrelsen sammanträde den 2 december la vi därför ett förslag om att bygga en…

Läs mer

Pressmeddelande

På Barn och utbildningsnämnden igår den 26 november fick vi socialdemokrater igenom ett tilläggsyrkande till internbudgeten som avser oförutsedda Covid-19 situationer som påverkar elevernas lärande och mående.  – ” Vi tar fyra miljoner från tidigare års överskott för att arbeta med Covid-19-relaterade konsekvenser för elevers lärande och närvaro, säger Maria Ward (S) 2:e vice ordförande…

Läs mer

Insändare: Privatiseringar är en dålig idé för äldreomsorgen

I sitt svar på insändare från Bertil Allard 20110 skriver Lars Thunberg att oppositionen i Vård- och omsorgsnämnden tvingat fram återkommunalisering av äldreboenden. Det är en intressant formulering som vittnar mer om Thunberg och hans inställning till hur god vård och omsorg bäst förmedlas till de äldre. Det vi vänder oss emot är när andra…

Läs mer

Pressmeddelande: Thunberg och Sverigedemokraterna fortsätter att privatisera äldreomsorgen

  På Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 29 oktober beslutade den styrande minoriteten med Lars Thunberg i spetsen, tillsammans med Sverigedemokraterna att ge fortsatt förtroende till Vardaga att driva vårdboenden, Jordbodalen och Pålsjö. Detta utan att det gjorts någon utredning eller analys som visar att Vardaga har gjort sig förtjänt av att få fortsatt förtroende….

Läs mer

Pressmeddelande: Äldreomsorgen i Helsingborg fortsätter utmanas med fler privatiseringar

Igår på vård- och omsorgens sammanträde stod det klart att det moderatledda styret och sverigedemokraternas enda svar på utmaningarna inom äldreomsorgen är en fortsatt privatisering. Nu vill de utreda driftsformer utifrån ekonomi, organisation och kundens valfrihet, utan att nämna ett ord om vad som är bäst för de äldre i Helsingborg.   Christel Håkansson (S)…

Läs mer

Pressmeddelande: Tuppen

Pressmeddelande: Tuppen Igår sammanträdde Stadsbyggnadsnämnden. På dagordningen fanns ett initiativärende från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om att göra en naturvärdesanalys av rekreationsområdet Tuppen. Det moderatledda styret och SD sa nej. Tuppen är ett odlingsområde i Helsingborg med stor variation. Det har utvecklats av brukarna i största frihet vilket har skapat unika miljöer. Vid en inventering…

Läs mer

Pressmeddelande: Investeringsbudget 2021

 Pressmeddelande: Investeringsbudget 2021 Att minska klyftorna, bristerna och orättvisorna samtidigt som vi främjar jämlikhet, jämställdhet och en god miljö och ett gott klimat är vår socialdemokratiska ambition. Därför har vi valt att göra följande tilläggsyrkande till investeringsbudgeten.  Förslaget läggs fram i samband med Kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober Hela Helsingborg Att arbeta med stadsutveckling och…

Läs mer
facebook Twitter Email