Pressmeddelande: Dags att prioritera och underlätta för kulturen i Helsingborg

Konst och kulturverksamheter i vår närmiljö bidrar till bildning, ökat välstånd och minskar ojämlikhet. Som en av Sveriges mest innovativa kommuner är det på sin plats att undanröja hindren för människor att mötas.- ” att hyra en möteslokal tillfälligt måste vara lika enkelt som att parkera bilen via ett app-tryck”, säger Margareta Liljedahl Eriksson (S)…

Läs mer

Pressmeddelande: Naturreservat Jordbodalen

Vi socialdemokrater är väldigt glada över att Jordbodalen blir ett naturreservat. Det kommer att lyfta Helsingborg och skapa förutsättningar för ökad livskvalité för helsingborgarna. För oss är det viktigt att Naturreservat är hållbart både ur ett klimatperspektiv och ett tillgänglighetsperspektiv. På Kommunstyrelsen sammanträde den 2 december la vi därför ett förslag om att bygga en…

Läs mer

Pressmeddelande

På Barn och utbildningsnämnden igår den 26 november fick vi socialdemokrater igenom ett tilläggsyrkande till internbudgeten som avser oförutsedda Covid-19 situationer som påverkar elevernas lärande och mående.  – ” Vi tar fyra miljoner från tidigare års överskott för att arbeta med Covid-19-relaterade konsekvenser för elevers lärande och närvaro, säger Maria Ward (S) 2:e vice ordförande…

Läs mer

Insändare: Privatiseringar är en dålig idé för äldreomsorgen

I sitt svar på insändare från Bertil Allard 20110 skriver Lars Thunberg att oppositionen i Vård- och omsorgsnämnden tvingat fram återkommunalisering av äldreboenden. Det är en intressant formulering som vittnar mer om Thunberg och hans inställning till hur god vård och omsorg bäst förmedlas till de äldre. Det vi vänder oss emot är när andra…

Läs mer

Pressmeddelande: Thunberg och Sverigedemokraterna fortsätter att privatisera äldreomsorgen

  På Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 29 oktober beslutade den styrande minoriteten med Lars Thunberg i spetsen, tillsammans med Sverigedemokraterna att ge fortsatt förtroende till Vardaga att driva vårdboenden, Jordbodalen och Pålsjö. Detta utan att det gjorts någon utredning eller analys som visar att Vardaga har gjort sig förtjänt av att få fortsatt förtroende….

Läs mer

Pressmeddelande: Äldreomsorgen i Helsingborg fortsätter utmanas med fler privatiseringar

Igår på vård- och omsorgens sammanträde stod det klart att det moderatledda styret och sverigedemokraternas enda svar på utmaningarna inom äldreomsorgen är en fortsatt privatisering. Nu vill de utreda driftsformer utifrån ekonomi, organisation och kundens valfrihet, utan att nämna ett ord om vad som är bäst för de äldre i Helsingborg.   Christel Håkansson (S)…

Läs mer

Pressmeddelande: Tuppen

Pressmeddelande: Tuppen Igår sammanträdde Stadsbyggnadsnämnden. På dagordningen fanns ett initiativärende från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om att göra en naturvärdesanalys av rekreationsområdet Tuppen. Det moderatledda styret och SD sa nej. Tuppen är ett odlingsområde i Helsingborg med stor variation. Det har utvecklats av brukarna i största frihet vilket har skapat unika miljöer. Vid en inventering…

Läs mer

Pressmeddelande: Investeringsbudget 2021

 Pressmeddelande: Investeringsbudget 2021 Att minska klyftorna, bristerna och orättvisorna samtidigt som vi främjar jämlikhet, jämställdhet och en god miljö och ett gott klimat är vår socialdemokratiska ambition. Därför har vi valt att göra följande tilläggsyrkande till investeringsbudgeten.  Förslaget läggs fram i samband med Kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober Hela Helsingborg Att arbeta med stadsutveckling och…

Läs mer

Pressmeddelande: Valltorp

Att skyddsutrustning har varit inlåst och inte tillgänglig för personalen när de varit i behov av den, är svårt att förstå. Argumentet för detta är ett bristande förtroende för personalen, det har till och med antytts att personal stjäl. – ” Det är djupt oroväckande”, säger Anna Ingers (S) Kommunalråd. Arbetsmiljön för kommunens anställda är…

Läs mer

Pressmeddelande: Vi vill se en nollvision för mäns våld mot kvinnor

Så länge män kan slå och komma undan med det kommer våldsbenägna män fortsätta att slå. Det handlar om en unken och föraktfull grundläggande syn, och så länge den underhålls kommer det inte ske några förbättringar för kvinnor. Det är hög tid att sätta ned foten, annars finns det risk för att vi får vänta…

Läs mer
facebook Twitter Email