Pressmeddelande: Gamla barnsjukhuset

 Det gamla barnsjukhuset i Helsingborg är en unik fastighet och det äldst bevarade barnsjukhuset i ursprungligt skick som finns i Sverige. För tillfället ägs barnsjukhuset av en privatperson. Vi anser att staden bör överväga att köpa tillbaka byggnaden så att helsingborgarna även i fortsättningen kan besöka den och ta del av både arkitekturen och de utställningar som finns på plats.

Just nu finns medicinskhistoriska föreningen i byggnaden och de har omvandlat byggnaden till ett museum som fokuserar på tiden då det var i bruk. Utöver det erbjuder föreningen flera utställningar om lokal och allmän medicinhistoria till stor glädje för helsingborgarna och övriga som är intresserade av medicinhistoria.

Maria Ward (S) Kommunalråd säger:

  • Vi tycker att huset har många värden och att det ska vara möjligt för helsingborgarna att ta del av dem. Både huset och utställningarna utgör en del av Helsingborgs historia och vi vill säkerställa att helsingborgarna även i framtiden kommer kunna ta del av den.

 

My Rosell (S) vice ordförande i Fastighetsnämnden:

  • Det gamla barnsjukhuset i Helsingborg är unikt både i sin arkitektur och som gammalt barnsjukhus. Vi hoppas på att staden kan köpa tillbaka byggnaden så att helsingborgarna även i framtiden får ta del av dess historia.

 

 

 

 

facebook Twitter Email