Pressmeddelande: Ekonomiskt bistånd

Sveriges kommuner går mot en tuff framtid om vi tittar på skatteprognoser och efterfrågan av våra välfärdstjänster. Många kommuner har redan idag behövt tulla på såväl överskottsmål som att behöva höja skatterna och i en del fall även backa på insatser till medborgarna. Mikael Anderssson (S) vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden säger: -” Vi har sett en utveckling där kostnaderna för det ekonomiska biståndet, det så kallade försörjningsstödet har ökat från år till år och denna utveckling är helt ohållbar på sikt”.

I lågkonjunktur konkurrerar fler om de lediga jobben och de grupper som står längre ifrån arbetsmarknaden riskerar att hamna i  inlåsningseffekter och ett långt bidragsberoende som ser ut att öka. Våra verksamhetssystem är inte utformade till att visa sammanlagd biståndstid, utan enbart senast sammanhängande period som bidragstagare. Ändrade personförhållande som t ex sammanboende eller separation leder till att bidragstagaren kategoriseras om och det är inte är inte möjligt att följa hur länge individen varit i behov av bistånd. Det vill vi socialdemokrater ändra på,  och vi har därför lagt ett initiativärende i Arbetsmarknadsnämnden som glädjande vann gehör hos det moderatledda styret.

 

Mikael Andersson (S) vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden säger:

  • Vi har idag ca 200 individer som har haft ekonomiskt bistånd i över 10 år, det är helt orimligt att vi inte kan göra mer för dessa individer.

 

 

 

facebook Twitter Email