Pressmeddelande

På Barn och utbildningsnämnden igår den 26 november fick vi socialdemokrater igenom ett tilläggsyrkande till internbudgeten som avser oförutsedda Covid-19 situationer som påverkar elevernas lärande och mående.  – ” Vi tar fyra miljoner från tidigare års överskott för att arbeta med Covid-19-relaterade konsekvenser för elevers lärande och närvaro, säger Maria Ward (S) 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Många oförutsägbara situationer har uppstått under pandemin och nya uppstår dagligen. Vad som händer post-Covid-19 är det ingen som vet i dagsläget. Det är något som staden behöver ta på största allvar och förutom stadens tilldelning från statsbidraget kopplat till Covid-19 så kan Helsingborg stad nu stärka upp förskolor, skolor och elevhälsan.

Samtliga partier närvarande förutom Sverigedemokraterna var överens om att det är en bra idé att arbeta förebyggande med eleverna. Sverigedemokraterna röstade emot vårt förslag.

Maria Ward (S) 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden säger:

  • Lärande och hälsa går hand i hand. Insatser för hälsofrämjande arbete under pågående pandemi är väldigt viktigt för att våra elever ska må bra i skolan och kunna tillgodogöra sig sin undervisning.

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email