Pressmeddelande: Dags att prioritera och underlätta för kulturen i Helsingborg

Konst och kulturverksamheter i vår närmiljö bidrar till bildning, ökat välstånd och minskar ojämlikhet. Som en av Sveriges mest innovativa kommuner är det på sin plats att undanröja hindren för människor att mötas.- ” att hyra en möteslokal tillfälligt måste vara lika enkelt som att parkera bilen via ett app-tryck”, säger Margareta Liljedahl Eriksson (S) vice ordförande i Kulturnämnden.

Under arbetet med Helsingborgs kulturprogram 2021-2024 har en bred samrådsprocess genomförts med representation från kulturlivet, högskolan, föreningar, studieförbund och näringsliv. En ständigt återkommande fråga och problem som framförts från de medverkande var avsaknad eller hinder att hitta lokaler för att mötas i.

På Helsingborg stad lokalbokning http://fri.helsingborg.se/bokning/ finns chans att hyra lokal. Problemet är att den är nischad till idrotten. Sidan är dessutom tung att manövrera i. Den är inte heller särskilt inbjudande eller inspirerande. Vi menar att Helsingborg kan bättre. Begränsningar i det offentliga rummet kan avvärjas genom att se till att det finns ett smart och enkelt verktyg för att hitta platser där människor kan mötas.

Margareta Liljedahl Eriksson (S) vice ordförande i Kulturnämnden säger:

  • Alla blir vinnare när relationer mellan civilsamhället och kulturaktörer stärks. I Helsingborg finns det flera fastighetsägare och affärsidkare som har lokaler som kan användas. Om vi skapar ett verktyg där både staden och privata fastighetsägare tillgängliggör sina lokaler skapas nya mötesplatser.

 

facebook Twitter Email