Avgiftsakut på grund av hög inflation och eskalerande el- och energipriser

Socialdemokraterna i Helsingborg vill införa en avgiftsakut för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för hushåll och företag. En avgiftsakut ska säkra så att de som behöver ska kunna få en avbetalning eller skjuta upp sin betalning till dess att elprisstödet är på plats.

När regeringen inte klarar av att agera ansvarsfullt utan istället blir handlingsförlamade i ett läge när människor behöver förutsägbarhet och stöd som mest, väljer Socialdemokraterna att agera lokalt i Helsingborg. Rådande situation med stigande inflation som påverkar matpriser, elräkningar, räntor och skapar en svår ekonomisk situation för många. Under dessa omständigheter kan det vara avgörande att få anstånd med betalning för kommunal service. Av den anledningen kommer vi föreslå att Kommunstyrelsen beslutar att Helsingborg stad erbjuder anstånd med betalning för följande tjänster; barnomsorg, omvårdnad i särskilt och ordinärt boende, färdtjänst samt miljöavgifter. Anståndet avser fakturor med fakturadatum från och med den 1 januari år 2023 till dess att elprisstödet är på plats.Vi efterfrågar nu också krissamtal för att hantera Helsingborgares ekonomi kring till exempel kommunala stöd, avgifter och taxor.

Med anledning av ovan kommer socialdemokraterna yrka på följande när Kommunstyrelsen sammanträder den 11 januari:

  • Att en avgiftsakut inrättas
  • Att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en nulägesanalys med fokus på kommunala avgifter och taxor och hur de drabbar helsingborgarnas ekonomi

Att ansvara för att ta fram formerna hur avgiftsakuten ska fungera

facebook Twitter Email