Låt oss ta ett gemensamt grepp för att skapa ett tryggare Helsingborg

Mord, bränder, skjutningar. Ännu en helg har passerat i Helsingborg. Återigen fylls medierapporteringen om hur kriminaliteten fortsätter breda ut sig och påverkar vanliga människors vardag. Den här gången är det boende på Ättekulla och Västra Berga som är oroliga. På platser där det varit tryggt att bo, där barn kunnat leka på innergården och växa upp, har istället en hopplöshet börjat sprida sig. Folk funderar på att flytta, eftersom de är oroliga för sig själva och sina barn. En annan och än mer allvarlig konsekvens är att människor börjat vänja sig vid våldsdåd runt husknuten. Så ska det inte vara i Helsingborg. Samhället ska stå rustat mot dessa kriminella individer som sprider skräck och förödelse och lagföra dem därefter, om detta är vi socialdemokrater överens med den styrande minoriteten.

Ska Helsingborg däremot komma till botten med detta och vända utvecklingen, så krävs det att prestige läggs åt sidan. Politik, civilsamhälle och näringsliv behöver arbeta tillsammans med varje helsingborgare för att vända riktningen. Det krävs ett samlat ansvar och en gemensam målbild.Nyligen presenterade vi vårt budgetförslag för det kommande året. Där presenterade vi det som M, SD, KD och L inte levererar. Det räcker inte med ordningsvakter på Kullagatan för att vända utvecklingen. Minoritetsstyrets budget missar nämligen det förebyggande arbetet och därigenom halva lösningen.

Det är nödvändigt att satsa på skolan och på att samhället återigen tar plats i det fysiska rummet, i alla stadsdelar och i alla områden. Genom åren har vi lagt fram olika förslag för att vända utvecklingen, tyvärr ofta utan gehör. I årets S-märkta budget lägger vi nu ett rejält paket med fokus på de förebyggande åtgärderna. Stadens ekonomi är god och därför är det fullt möjligt och alldeles nödvändigt att göra dessa satsningar för att vända utvecklingen. Vårt trygghetspaket innehåller en kraftfull generell förstärkning till skolan som täcker de kostnadsökningar staden står inför det kommande året.

Varje ung människa ska ges möjligheten att klara skolan, detta i sig är kanske den enskilt viktigaste förebyggande åtgärden. Föreningslivet ska vara med och skapa nya förebilder och meningsfulla fritidsaktiviteter. Därför föreslås 5 miljoner till föreningar som tar socialt ansvar och får flera unga att aktivera sig. Mötesplatser behöver etableras och byggas ut. Budgetförslag i år innehåller därför två konkreta satsningar, ett områdesbibliotek på Planteringen och en multifunktionell mötesplats i Mörarp.Det här är ingen text för att beskylla minoritetsstyret och säga att vi kommer med alla lösningar. Det handlar om att vi politiker tillsammans måste vända utvecklingen. Det krävs ett samlat politiskt ansvar som sträcker sig över enskilda nämnder och enskilda politiska beslut.

Socialdemokraterna fick förtroendet av var tredje helsingborgare att göra vår stad bättre. Därför bjuder vi nu in alla partier i Kommunfullmäktige till att tillsammans sätta oss ner, hitta lösningar och börja göra skillnad på riktigt. Det är viktigare än enskilda förslag och politiskt laddade budgetar.

JAN BJÖRKLUND Vice ordförande i kommunstyrelsen för Socialdemokraterna

MARIA WARD Kommunalråd för Socialdemokraterna

MICKEY MAGNUSSON Kommunalråd för Socialdemokratern

facebook Twitter Email