Välfärdspaket för Helsingborgarna

Vi Socialdemokraterna i Helsingborg ser och förstår vikten av en genomtänkt och solid välfärd. Vi har av den anledningen satt ihop ett stort välfärdspaket som förstärker den kommunala välfärden, underlättar för helsingborgare att nyttja hela staden samtidigt som vi minskar behovet av försörjningsstöd och får fler helsingborgare i arbete.

Vårt välfärdspaket är möjligt tack vare regeringens statsbidrag för ökad välfärd och innehåller flera delar där fokus är en sammanhållen stad. Jan Björklund (S) säger: Efter 12 år med ett moderatlett styre i Helsingborg ser vi stora behov av att förstärka vår gemensamma välfärd. Vi har därför tagit fram ett välfärdspaket som innehåller avgiftsfri kollektivtrafik…

Läs mer

Nytt ledarskap för Helsingorg

Helsingborg behöver ett nytt ledarskap. Nu kan du på under en minut höra hur Jan Björklund vill se Helsingborg utvecklas under de kommande fyra åren.

Helsingborg är en stad att vara stolt över, vi ska dock inte vara nöjda. Helsingborg behöver ett ledarskap som sätter välfärden i fokus. Skapar en jämlik skola där alla unga får möjlighet att skapa sin egen framtid. Du ska få en värdig äldresomsorg i Helsingborg. Stadens ska byggas för Helsingborgarna, där landborgen bevaras, stadens unika…

Läs mer

Klimatanpassa stadens verksamheter

Sommaren år 2018 kommer gå till historien som en av sin tids varmaste somrar. Låt oss även se till att det blir en sommar som fungerar som en väckarklocka när det gäller hur vi ser och förhåller oss till ett förändrat klimat. Helsingborg behöver en ansvarstagande politik som klarar av att hantera klimathoten som hopas. Det är vi är skyldiga våra medborgare och vår personal.

Vi har tagit del av berättelser från äldreboende där äldre tvingas utstå temperaturer på 40 grader plus och lika illa har det varit för både förskolelärare som förskolelever i förskolan. Det är oacceptabelt! Vi socialdemokrater föreslår därför att en långsiktig plan tas fram som rustar oss för extrema väderförhållanden i framtiden. Det finns flera åtgärder…

Läs mer

Höstens val blir en folkomröstning om välfärden.

Vi Helsingborgare har sett hur det moderatledda styret lett till en äldreomsorg bland de sämsta i landet. Återigen visar det sig hur hemvårdspersonalen går på knäna i staden.

Vård- och omsorgsnämndens andre vice ordförande Christel Håkansson (S) riktar skarp kritik mot nämndens borgerliga majoritet.– Det är inte första gången Attendo inte lever upp till avtalen, och det får mig att fundera på om det här med privatisering egentligen är så bra, säger hon. Läs mer på HD.se

Läs mer
facebook Twitter Email