Pressmeddelande: Hur blir det med vårdboendet i Rydebäck?

 Med anledning av att Lars Thunberg (KD) ordförande har uttalat sig i HD om att han ser ett tolkningsutrymme när det gäller byggandet av ett vårdboende i Rydebäck har vi socialdemokrater valt att lämna in en interpellation till Kommunfullmäktige för att få reda på om KD kommer att följa Kommunfullmäktiges investeringsbeslut och bygga ett vårdboende i Rydebäck senast år 2022.

I november 2018 beslutade Kommunfullmäktige att det skulle byggas ett vårdboende i Rydebäck  år 2022. Det är därför oroväckande när Lars Thunberg uttalar sig i HD om att kommunfullmäktiges beslut är förenat med ett visst tolkningsutrymme.

Ett majoritetsbeslut i Kommunfullmäktige förpliktigar. Vi vill därför ha ett förtydligande om vad Lars Thunberg menar när han uttalar sig i Helsingborgs dagblad om tolkningsutrymme när det gäller byggandet av ett vårdboende i Rydebäck.

 

Christel Håkansson (S) 2:e vice ordförande i Vård och omsorgsnämnden säger:

  • Vårt socialdemokratiska förslag om att bygga ett vårdboende i Rydebäck har röstats igenom av en klar majoritet i Kommunfullmäktige. Självklart ska det beslutet infrias.

 

Anna Ingers (S) Kommunalråd säger:

  • En majoritet av Kommunfullmäktiges ledamöter röstade för att det byggs ett vårdboende i Rydebäck. Det är därför oroväckande när Lars Thunberg som är ordförande i vård och omsorgsnämnden uttalar sig om att kommunfullmäktiges beslut öppnar upp för ett tolkningsutrymme.

 

 

 

 

facebook Twitter Email