Pressmeddelande: Yrkeshögskolan är viktig för Helsingborg

Yrkeshögskolan fyller en viktig funktion för Helsingborg och helsingborgarna; ”Den förser staden och omnejd med efterfrågad kompetens och den ger många människor möjlighet till omskolningen och ett längre och tryggare arbetsliv, säger Marie Nilsson (S) vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

Vi socialdemokrater ser behovet av att Yrkeshögskolan, (YH) utvecklas och prioriteras genom att professionen på YH får förtroendet att besluta om vilka utbildningar som staden ska ansöka om. Ett initiativ som vi socialdemokrater tyvärr inte fick gehör för när Arbetsmarknadsnämnden sammanträde igår.

Nästan samtliga som utbildar sig på någon av Yrkeshögskolans utbildningar får ett arbete efter examen samtidigt som arbetsmarknaden får de kvalifikationer som efterfrågas. Till Helsingborg söker sig dessutom invånare från Nordväst Skånes mindre kommuner, (Familjen Helsingborg ), för utbildning. De som sitter på bäst kunskap om vilka utbildningar som är lämpade för Helsingborg är de som arbetar på Yrkeshögskolan. Det är därför rimligt att det är yrkeshögskolans personal som ska leda arbetet med hur framtidens yrkeshögskola i Helsingborg utvecklas.

 

Anna Ingers (S) Kommunalråd säger:

  • Personalen på Yrkeshögskolan har kunskapen och drivkraften att ta ansvar för vilka utbildningar som staden bör ansöka om. Därför ska vi använda oss av deras samlade erfarenheter. Allt annat vore resursslöseri.

Marie Nilsson (S) Vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden säger:

  • Yrkeshögskolan har kapacitet till att öka utbildningsutbudet och arbetsmarknaden har ett fortsatt behov av kvalificerad arbetskraft. Vi tror därför på att utveckling av Yrkeshögskolan till skillnad från den styrande moderatledda minoriteten som anser att en utbildning är tillräcklig. Det i sig antyder att de har avveckling och inte utveckling för ögonen.

 

 

 

facebook Twitter Email