Aktuellt

Årsmöte 2022

Årsmöte 2022 Helsingborgs arbetarekommun

  Välkommen till  årsmöte Helsingborgs arbetarekommun den 26 mars kl. 9.30-13. Plats: Folkets hus, A-salen, Södergatan 65. Fika serveras från kl. 8.45 Vi gästas i år av Anna Wallentheim, riksdagsledamot. För att vara röstberättigad ska medlemsavgift vara betald senast 14 dagar före mötet.  Här hittar du kallelse till årsmötet: Kallelse årsmöte 26 mars 2022 Här hittar…

Läs mer

Interpellation till Lars Thunberg (KD) med anledning av missförhållanden inom hemvården

På Kommunfullmäktige den 15 mars ställer vi följande fråga till Lars (KD) ordförande i Vård och omsorgsnämnden  I ett reportage från SVT Helsingborg framkommer allvarliga brister inom hemvården i Helsingborg. Missförhållanden som fackförbundet Kommunal har lyft till ytan. Det handlar om äldre människor som inte har förmåga att ta hand om sig själv utan har…

Läs mer

Fel att förvandla Kullagatan till en skolgård för hundratals fler elever

  Insändare från Min mening HD den 4 mars 2022 Det finns en verktygslåda som har skapats för att göra planeringen av stadsdelar funktionsdugliga och tillgängliga. Ett av dessa verktyg är översiktsplaner som tas fram för att i stort peka ut var bostäder, industrier, vägar etcetera skall ligga. Detta görs för att säkerställa att de…

Läs mer

Valanställd Socialdemokraterna Helsingborg

Valanställd för Socialdemokraterna i Helsingborg Vi söker dig som vill vara med och jobba för en socialdemokratisk valseger i Helsingborg. Du bör kunna arbeta självständigt såväl som i lag med andra. Vi kommer att driva en utåtriktad valrörelse och där är du en drivande kraft i kampanjen. Det innebär att du är med och leder…

Läs mer

PRESSMEDDELANDE: SOCIALDEMOKRATERNA I HELSINGBORGS TOPPKANDIDATER TILL RIKSDAG, REGION och KOMMUN

Under helgen fastställdes listorna till Riksdag, Region och Kommunfullmäktige av Socialdemokraterna i Helsingborg. Det är en stark laguppställning som är redo att möta Helsingborgarna i valrörelsen. Det här är ett lag som kan genomföra en ny riktning för Helsingborg och bygga ett mer jämlikt Helsingborg. ’ På medlemsmötet den 11 december beslutades om vilka kandidater…

Läs mer

Medlemsmöte den 11 december

Välkomna till medlemsmöte den 11 december klockan 09.30 i A-salen i Folkets hus. Handlingar till mötet hittar ni här: Medlemsmöte 211211 inbjudan och förslag till dagordning Förslag Riksdagen förstärkta valberedningen Förslag Regionfullmäktige förstärkta valberedningen Förslag gruppledare samt 10 första förstärkta valberedningen Förslag kommunfullmäktige förstärkta valberedningen

Läs mer

Motion om anständiga arbetsvillkor och en trygg arbetsmiljö

Under år 2018 tog vi ett initiativ till ett lokalt handslag med Kommunal. Handslaget fokuserar på att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för anställda i Helsingborgs kommun. I ljuset av Covid 19 pandemin har de åtgärder som vi kom överens om att göra gemensamt, blivit alltmer akuta. De anställda inom omsorgen behöver bli fler, de behöver…

Läs mer

Pressmeddelande: (S) Vi ska bekämpa kriminaliteten, därför behövs Sluta Skjut i Helsingborg”

Färska siffror från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att 38% av helsingborgarna är otrygga i sitt eget bostadsområde. Nu kräver Socialdemokraterna krafttag och vill se en förvaltningsövergripande plan mot otrygghet och brottslighet som bland annat punktmarkerar tungt kriminella med den uppmärksammande Sluta Skjut metoden. Nationellt satsningar på minskat gängvåld, kvinnovåld och nästan 2 miljarder mer till…

Läs mer

Pressmeddelande: (S) kräver miljöpositiv strategi för framtidens Helsingborgshandel

9 av 10 handelsanställda tycker handelns miljöpåverkan måste minska, och många håller företagen ansvariga. Det säger en undersökning fackförbundet Handels tagit fram i samarbete med Novus. Nu gör Socialdemokraterna i Helsingborg slag i saken och uppmanar kommunfullmäktige att utarbeta en lokal miljöpositiv strategi för framtidens handel. Socialdemokraterna i Helsingborg vill att Helsingborg Stad arbetar fram…

Läs mer

Pressmeddelande: Vi vill se ett jämlikt system för förskolans avgift

 I Helsingborg baseras avgift för förskolan på det hushållet där barnet är folkbokfört. Andra  kommuner, bland annat Tyresö, är mer progressiva i sin syn än Helsingborg och låter föräldrarna tillsammans bära kostnaderna för gemensamma barn. Detta för att ta hänsyn till de familjekonstellationer där föräldrarna är separerade. Att separera från sitt barns andra förälder är…

Läs mer
facebook Twitter Email