Interpellation till Lars Thunberg (KD) med anledning av missförhållanden inom hemvården

På Kommunfullmäktige den 15 mars ställer vi följande fråga till Lars (KD) ordförande i Vård och omsorgsnämnden 

I ett reportage från SVT Helsingborg framkommer allvarliga brister inom hemvården i Helsingborg. Missförhållanden som fackförbundet Kommunal har lyft till ytan. Det handlar om äldre människor som inte har förmåga att ta hand om sig själv utan har beviljats hjälp med det mest basala för att klara sin vardag. Tyvärr förekommer det så allvarliga brister som inte går att beskriva som annat än  vanvård och det är fullständigt oacceptabelt.

En äldre människa som är i behov av flera insatser har fått sitta på en mobil toalett och samtidigt äta sin frukost för att personalen ska hinna med att utföra sina arbetsuppgifter i ett pressat arbetsschema. Under förra året valde 80 stycken medarbetare inom äldreomsorgen att säga upp sig på grund av rådande arbetsförhållande. Situationen i hemvården beskrivs som ohållbar och flera medarbetar berättar att de känner sig förtvivlade och får ångest när det inte hinner med sina arbetsuppgifter och samtidigt ge de äldre en god vård och omsorg.

Enligt lag ska kommunen erbjuda en skälig levnadsnivå för alla de som har blivit beviljade insatser. Att tvingas sitta på en mobil toalett och samtidigt äta sin frukost är så långt ifrån en skälig levnadsnivå som det går att komma. Att det förekommit är ytterst en fråga om ledarskap.

Med anledning av ovan vill vi ha svar på följande frågor:

  • Hur stämmer nämnda händelse där en äldre blivit kränkt överens med din syn på tillitsstyrning?
  • Vad är din analys över att personalen sagt upp sig?

 

För den socialdemokratiska gruppen i Kommunfullmäktige

Anna Ingers (S) Kommunalråd

facebook Twitter Email