Pressmeddelande: Delade turer på väg bort efter (S) initiativ

I flera år har socialdemokraterna i Helsingborg kämpat för att få bort delade turer inom äldreomsorgen. För döva öron. Fram tills nu. I handlingarna till Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 24 mars framkommer det att även KD efter initiativ från oss har för avsikt att ta bort delade turer, – det var oväntat men glädjande säger Christel Håkansson (S) 2:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden och fortsätter, –  det har varit en högt prioriterad fråga för oss under lång tid men det är först nu lagom till val 2022 som KD hörsammar vårt förslag.

Frågan om delade turer har varit uppe på den politiska dagordningen med jämna mellanrum under flera mandatperioder och intresset från den styrande alliansen har varit obefintligt fram tills nu. Frågan om delade turer är en fråga om arbetsmiljö och vi har tagit ett handslag tillsammans med fackförbundet Kommunal och deras medlemmar om att delade turer ska upphöra.

Anna Ingers (S) Kommunalråd och vice ordförande i HR-utskottet säger:

  • Delade turer används flitigt i kvinnodominerade yrken, särskilt inom äldreomsorgen, och det skapar en dålig arbetsmiljö för personalen. Vi har kämpat för att se ett slut på delade turer under lång tid, och nu äntligen verkar det som att KD har förstått att tiden är mogen för ett avslut.

 

facebook Twitter Email