Regional valkonferens 2022

Ett stort tack till delegationen för ert fina arbete. Nu har vi valt våra regionala politiker för de nästkommande fyra åren.

De är följande från Helsingborg;Anna Ingers, Regionråd, regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden.

Mikael Skoog, Hälso och sjukvårdsnämnden, sjukhusstyrelsen Helsingborgs lasarett.Yvonne Augustin, gruppledare revisionen.

Åsa Holmqvist, kollektivtrafiknämnden.

Nemrud Buyukkaya, psykiatri, habiliterings och hjälpmedelsnämnden.

Ann Danielsson, primärvårdsnämnden, sjukhusstyrelsen Helsingborgs lasarett.

Vehid Stovrag, sjukhusstyrelsen Helsingborgs lasarett.

Kim Plunteman, kulturnämnden.Maria Ward, arvodesberedningen.

Katarina Kovacs Grönberg; Skånes dansteater ABEtt stort grattis till er och lycka till med era nya uppdrag!

facebook Twitter Email