Välfärd och jämlikhet för ett bättre Helsingborg

Ett samhälles nivå på demokrati kan definieras utifrån dess förmåga och vilja att ta hand om de svagaste och mest utsatta medborgarna. I ett allt hårdare klimat för människor som har det svårt att hitta rätt i tillvaron är det självklart för oss socialdemokrater att vi sätter satsningar på välfärden först.

Välfärd och jämlikhet för ett bättre Helsingborg.
Vår budget för 2019.

Ett samhälles nivå på demokrati kan definieras utifrån dess förmåga och vilja att ta hand om de svagaste och mest utsatta medborgarna. I ett allt hårdare klimat för människor som har det svårt att hitta rätt i tillvaron är det självklart för oss socialdemokrater att vi sätter satsningar på välfärden först.

Det finns inga genvägar för att uppnå målet om ett jämställt och jämlikt Helsingborg. För att det ska bli en realitet behöver vi enträget, medvetet och systematiskt arbeta med frågorna i stadens alla verksamheter. En likvärdig skola, där alla elever kan lyckas är en förutsättning för möjligheten till en anställning i framtiden. Dagens arbetsmarknad ställer krav på både kompetens och flexibilitet och den enskildes drivkraft blir allt mer avgörande för att hitta fram på arbetsmarknaden.

Vård och omsorg är ett välfärdsområde som kräver betydande förbättringar. Vi har i ett par år i rad läst om att Helsingborg hamnar långt ner i socialstyrelsens kvalitetsmätningar. Den privatiseringsiver som varit gällande i staden under lång tid har lett till ihållande brister inom äldreomsorgen. Bristande kvalité och ofrivillig ensamhet som flera äldre uttrycker är faktorer som är ovärdigt ett modernt välfärdssamhälle. Det är en utveckling som vi socialdemokrater aldrig kan acceptera. Varje skattekrona ska gå till det den är avsedd för. Våra äldre helsingborgare förtjänar inget mindre än en värdig ålderdom.

Staden behöver också olika typer av mötesplatser som inbjuder till att människor träffas över generationsgränserna. Att vi kan erbjuda ett rikt och ett varierande fritidsliv för våra medborgare är en god investering som gynnar så väl individen som folkhälsan. Inga skrytbyggen i världen kan ersätta känslan och behovet av ett hälsosamt klimat och möjligheterna att ta del av Helsingborgs unika förutsättningar som landborgen och siktlinjerna utöver sundet erbjuder. Havsutsikt, gröna rekreationsområden och kolonilotter ska fortsätta att levandegöra staden. Vi säger nej till landborgsgaraget.

facebook Twitter Email