Ett Helsingborg som håller ihop

Vi är stolta över Helsingborg, men vi vet att Helsingborg kan bättre och därför behöver vårstad ett nytt ledarskap.Vi vill bygga ett starkt och hållbart Helsingborg som håller ihop. Där vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan, sjukvården och äldreomsorgen i vår stad.

Prioriteringar och satsningar på välfärden har fått stå tillbaka när ideologiskt motiverade privatiseringar gått före mer personal, bättre villkor och högre kvalité. Alla ska veta att välfärden finns där när vi behöver den. Vi ska säga som det är, vi ska göra vad som krävs. Tryggheten är en av våra största samhällsutmaningar. Vårt löfte är tydligt, vår stad skall svetsas samman.

En trygg stad för alla, kommer vara vår viktigaste prioritering kommande mandatperiod. Socialtjänst, polis och andra myndigheter ska finnas i vardagen. Ska segregationen brytas måste alla jobba. Trångboddheten ska brytas och livsvillkoren i utsatta områden måste förbättras. Bra, relevanta utbildningar och arbetsmarknadsåtgärder ska ge ett jobb, bostad och framtidstro.

Vi vet att de barn som börjar skolan i år kommer vara klara att gå ut i arbetslivet år 2040, att staden fortsatt kommer växa och att fler människor lever allt längre. Det är detta som vår politik utgår ifrån. För även om vi inte kan förutse vad som kommer hända i framtiden kan vi vara försäkrade om att våra socialdemokratiska värderingar leder oss rätt och, Helsingborg mot en bättre och tryggare framtid.

När vi bygger staden, ska vi aldrig glömma bort vem vi bygger den för, för oss är inget viktigare än de människor som bor här. Hela staden ska vara en del i byggandet av framtidens Helsingborg. För oss är stad och landsbygd lika viktigt, det ska satsas både på norr och söder. Vi ska bygga en stad som håller ihop. Jämställdhet, jämlikhet och klimatsmarta alternativ ska vara i centrum för alla politiska beslut och processer i staden. Vi sätter helsingborgarnas bästa i första rummet och nu får det vara slut på försöken att sälja ut våra gemensamma tillgångar. Folkomröstningen kring Öresundskraft visade tydligt på att helsingborgarna vill ta ansvar i viktiga frågor för Helsingborg.

Helsingborgarna ska få vara aktiva i skapandet och byggandet av framtidens stad. Demokratin måste få ta plats och människor ska ges möjlighet att tycka till. Med rätt investeringar och genom satsningar på utbildning bidrar vi till tillväxt och framtidstro, men också i arbetet mot klimatomställning. Alla ska ha möjlighet att delta i klimatomställningen och arbetet med Agenda 2030 ska fortsätta och utvecklas.

Helsingborg kan bättre. Tillsammans bygger vi ett starkare samhälle

Läs vårt kommunalpolitiska handlingsprogram för 2022-2026

facebook Twitter Email