Pressmeddelande: Stoppa privatiseringarna

Ända sedan pandemin började härja, under våren förra året har vi socialdemokrater gång efter annan påtalat att de äldre behöver skyddas från att utsättas för smitta och att personalen behöver trygghet och kontinuitet för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert och tillfredsställande sätt. Trots detta väljer minoritetsstyret lett av Lars Thunberg (KD) ordförande i Vård- och omsorgsnämnden att fortsätta att privatisera äldreomsorgen.

Det pågår flera utredningar av äldreomsorgen och det känns varken rätt eller professionellt att föregå dem. IVO lokala rapport över läget inom särskilda boenden och hemtjänsten i Helsingborg lyfter fram bild av svensk äldreomsorg i akut behov av att prioriteras. Rapporten tar upp brister med ledarskapet, sjuksköterskebemanning, personalplanering och följsamhet till basala hygienrutiner inom äldreomsorgen i Helsingborg. Detta är inte något nytt utan välkänt sedan tidigare. Kritik i samma linje framkommer  i Vård- och omsorgsförvaltningens egen utredning. Vi har dessutom tagit del av ett delbetänkande från Coronakommissionen som pekar på att bristande kontinuitet bland personalen och att personal som arbetar på flera enheter är en riskfaktor som bidrar till att både äldre och personal blir sjuka.

Christel Håkansson (S) 2:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden säger:

  • Vi befinner oss mitt i en kris som Covid 19 pandemin orsakat. Det har kostat flera liv, särskilt äldre vårdtagares liv, och det har skapat höga sjukskrivningstal inom personalen. Mot denna bakgrund väljer Lars Thunberg (KD) att genomföra ytterligare privatiseringar, det vill vi socialdemokrater stoppa. Vi kommer därför lägga ett initiativärende nästa gång Vård och omsorgsnämnden sammanträder.

Anna Ingers (S) Kommunalråd säger:

  • Våra äldre förtjänar livskvalité och en bra vård och omsorg. Så länge det finns ett förhöjt smittläge och pandemin fortfarande briserar vill vi att alla beslut om privatiseringar stoppas.

 

 

 

 

facebook Twitter Email