Pressmeddelande: Dags att skärpa reglerna för elsparkcyklar

Elsparkcyklarnas etablering i Helsingborg har bidragit till ett nytt och klimatsmart sätt att ta sig fram i staden. Det har också bidragit till att många elsparkcyklar blir parkerade eller ligger slängda runt om i stadsrummet och därmed begränsar framkomligheten för alla Helsingborgare. Det finns ett stort behov av att organisera parkeringar av elsparkscyklar, säger Ali Shibl (S) 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden

Socialdemokraterna i Stadsbyggnadsnämnden kommer därför lägga ett nämndinitiativ vid nästa sammanträde i Stadsbyggnadsnämnden som ger Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att flytta felparkerade elsparkcyklar. Kostnaderna som bortforslingen medför kommer företagen som hyr ut elsparkcyklarna att få stå för.

Ali Shibl (S) 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden säger:

  • Staden behöver även granska om det är förenligt med kommunallagen att Helsingborgs stad utan kostnad upplåter mark för näringsverksamhet utan krav på en motprestation. Alla andra näringsidkare får betala för att använda det offentliga rummet och rimligtvis bör likabehandling råda mellan olika näringsidkare.

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email