Medlemsmöte- träffa EU-parlamentariker Johan Danielsson

Alla medlemmar är välkomna på digitalt medlemsmöte med Helsingborgs Arbetarekommun. Vi gästas av EU-parlamentariker Johan Danielsson som berättar om aktuellt arbete i EU, bl.a. om minimilöner. Använd bifogade möteslänk.   https://socialdemokraterna.zoom.us/j/84051774592   Välkomna!

Läs mer

Medlemsmöte- ”Socialdemokratisk kulturpolitik”

Alla medlemmar är välkomna till Arbetarekommunens medlemsmöten! Den här kvällen hälsar vi Lawen Redar lite extra välkommen till Helsingborg. Lawen arbetar till vardags i riksdagen med kulturpolitik som också kommer att presenteras för mötet. Kallelser och handlingar skickas ut till medlemmar med registrerad epostadress i god tid före respektive möte. Som vanligt bjuds det på…

Läs mer

Medlemsmöte- svensk bostadspolitik

Alla medlemmar är välkomna på medlemsmöte med Helsingborgs Arbetarekommun. Denna kväll kommer Ola Möller att prata om svensk bostadspolitik.   Välkomna!

Läs mer

Medlemsmöte- ”sörj inte; organisera er!”

Alla medlemmar är välkomna på medlemsmöte med Helsingborgs Arbetarekommun. Den här kvällen hälsar vi Malin Hallingström-Skoglund extra välkommen som kommer att rycka upp våra mungipor och få oss att förstå att organisering är den enda vägen… missa inte! Kallelser och handlingar skickas ut till medlemmar med registrerad epostadress i god tid före respektive möte. Som…

Läs mer

Medlemsmöte- ”Pensioner!”

Alla medlemmar är välkomna till digitalt medlemsmöte med Helsingborgs Arbetarekommun. Som vanligt startar vi 18.00 och Rikard Larsson kommer den här kvällen att informera om arbetet i Socialförsäkringsutskottet, bl.a. om pensionssystemet och det arbete som vi Socialdemokrater leder i pensionsgruppen för att förändra det till något bättre. Om du inte fått någon möteslänk så hör…

Läs mer

Röd torsdag- tema ”samhällsintegration i det mångkulturella samhället”

Den här kvällen är Nathalie Eriksson inbokad för att prata kring saker som ligger henne varmt om hjärtat. När hon inte pluggar i Lund sitter hon i Barn- och utbildningsnämnden men är även ordinarie ledamot i Arbetarekommunens styrelse.. Det kommer bli en föredragning kring integrationsformer som kan komma att utmynna i en diskussion där vi…

Läs mer

Röd torsdag- tema ”Hur kan vi arbeta förebyggande i utsatta områden?”

Kvällens värd, Khaled El-Khalayeli kommer utifrån sin roll som gruppledare i fritidsnämnden att prata om hur och med vilka insatser vi kan arbeta i utsatta områden för att förebygga brott, kriminalitet, ohälsa och känslan av att vara utanför. Khaled arbetar till vardags som resurslärare på Kubikskolan och kommer att guida oss i detta högaktuella område….

Läs mer

Röd torsdag- tema ”Svenska modellen”

2020 testar vi ett helt nytt grepp där vi kommer att köra små aptitretare på cirklar för att väcka intresse men också öka kunskapen runt vissa områden. Den här kvällen är det professorerna Lars Berggren och Roger Johansson som kommer att ge oss en introduktion kring den så kallade svenska modellen och sia lite om…

Läs mer

Röd torsdag- ”tema sjukhus och kultur ur ett mångfaldsperspektiv”

Mia-Jonas Plunteman som har förtroendeuppdrag i stadens kulturnämnd och sjukhusstyrelsen på Helsingborgs lasarett kommer den här kvällen att prata om vad som får igång engagemanget i de politiska uppdragen. Varmt välkomna till en intressant kväll där vi sätter både sjukvård och kultur i fokus på ett spännande sätt.  Som vanligt behöver du inte vara medlem…

Läs mer

Röd torsdag- tema ”nya ombudsmannen presenterar sig”

Den här kvällen är det tänkt att vår nya ombudsman Karin Voltaire ska kunna få presentera sig och de nya rutiner som arbetats upp under senvintern. Då vår tidigare ombudsman lämnade Arbetarekommunen för att gå till partidistriktet och vår assistent har gått i pension har en del rutiner behövts ses över och ett pussel har…

Läs mer
facebook Twitter Email