Medlemsmöte- ”Socialdemokratisk kulturpolitik”

Alla medlemmar är välkomna till Arbetarekommunens medlemsmöten! Den här kvällen hälsar vi Lawen Redar lite extra välkommen till Helsingborg. Lawen arbetar till vardags i riksdagen med kulturpolitik som också kommer att presenteras för mötet. Kallelser och handlingar skickas ut till medlemmar med registrerad epostadress i god tid före respektive möte. Som vanligt bjuds det på…

Läs mer

Medlemsmöte- svensk bostadspolitik

Alla medlemmar är välkomna på medlemsmöte med Helsingborgs Arbetarekommun. Denna kväll kommer Ola Möller att prata om svensk bostadspolitik.   Välkomna!

Läs mer

Röd torsdag- ”tema sjukhus och kultur ur ett mångfaldsperspektiv”

Mia-Jonas Plunteman som har förtroendeuppdrag i stadens kulturnämnd och sjukhusstyrelsen på Helsingborgs lasarett kommer den här kvällen att prata om vad som får igång engagemanget i de politiska uppdragen. Varmt välkomna till en intressant kväll där vi sätter både sjukvård och kultur i fokus på ett spännande sätt.  Som vanligt behöver du inte vara medlem…

Läs mer
facebook Twitter Email