JORDBODALSOMRÅDET SKA UTVECKLAS. INTE AVVECKLAS.

Det ska inte råda några tveksamheter om var vi socialdemokrater står i frågan om planerna på att bygga och utveckla folkparksområdet med Sundspärlan i centrum. Vi har sagt ja till att bygga bostäder på de hårdgjorda ytorna nere vid Fältarpsvägen och nej till att bygga bostäder inne i parken. Det står vi fast vid tills ett medlemsmöte beslutar något annat, säger Mikael Andersson (S) ordförande i Socialdemokraterna i Helsingborg

Det har den senaste tiden framställts i media som om vi socialdemokrater skulle ha svängt ifråga om Sundspärlan och att vi dessutom skulle vara delade i frågan. Vi vill därför klargöra följande:

Det finns inga andra beslut tagna internt i vårt parti än de som tagits på våra medlemsmöten. Frågor av tyngre karaktär i allmänhet och frågan om Sundspärlan i synnerhet är av sådan art att medlemmarna måste vara de som vägleder oss i partiet. Vårt medlemsmöte har varit tydligt när det gäller Sundspärlan och folkparksområdet. De enda ytorna som för oss socialdemokrater är aktuella för byggnation är de hårdgjorda ytorna som ligger nere vid Fältarpsvägen

Vad som också framkommit i media är att vi öppnar upp för att utveckla nya idéer och tankar som kan bevara och säkra folkparksverksamheten och rekreationsområdena för stadens invånare på lång sikt. Om detta kräver ett nytt beslut så blir det föremål för en ny diskussion på ett nytt medlemsmöte.

För oss socialdemokrater är det alldeles självklart att folkparksverksamheten ska behållas och utvecklas för lång tid framöver.

Mikael Andersson (S) ordförande i Socialdemokraterna Helsingborg säger:

  • När det gäller området i stort ser vi en potential till utveckling med ny byggnation samtidigt som platsens unika förutsättningar tas tillvara. Vi ser gärna långsiktiga lösningar som säkerställer att de verksamheter som finns på plats idag ges möjlighet att planera för lång tid framöver. Platsen ska fortsatt erbjuda rekreation och förbli en självklar mötesplats för helsingborgarna. Jordbodalsområdet ska utvecklas, inte avvecklas!

 

 

 

facebook Twitter Email