BOMMERSVIKSAKADEMIN – FÖRSTA HELGEN

Det är en speciell känsla när man nu återvänder hem på tåget genom ett mörkt och höstruskigt Sverige, från Bommersvik och den första helgen med Bommersviksakademin. Vilka människor vi har fått träffa från hela den samlade arbetarrörelsen, vilka diskussioner kring politiska sakfrågor, framtidsvisioner och samtal kring allt från smått till stort.

Under helgen deltog vi alltså i den samlade arbetarrörelsen spetsutbildning för framtida ledare. Speciellt roligt att vi är två som får representera Helsingborg under detta året. Utbildningen har som mål att unga ledare ska få de allra bästa förutsättningarna för att ta vår rörelse in i framtiden. Detta genom att få fördjupade kunskaper i flertalet politiska områden, förbättra vår kommunikativa förmåga och ge oss influenser, nya idéer och energi tillbaka till arbetarrörelsen där vi verkar. Framförallt får vi ett fantastiskt och nätverk av människor runt om i vårt land att ta oss an framtidsutmaningarna för vårt parti.

Dag 1 – Ledarskapets roll och ditt eget syfte.

Helgens inleddes av SSU:s förbundssekreterare Andra Törnestam som fokuserade på att ge oss tilltro och att vi tillsammans kan förändra. Första workshopen handlade om hur vi som unga Socialdemokrater utvecklas av ett klimat där vi både får ledas av goda förebilder men också kring vikten av att vi ges möjlighet att leda andra. Reflektioner kring ledarskapet, hur förtroende skapas och vilka faktorer som hjälper dig nå ett framgångsrikt ledarskap. Det gäller att vi förstår den kontext och sammanhang vi som förtroendevalda befinner oss i, hur vi kan jobba med att skapa en kultur som stimulerar nya idéer, förståelse för den kultur man verkar i påverkar hur vi kan arbeta, att våga bryta traditioner och bygg förståelse för rörelsen olika delar och tankar. Ditt ledarskap utvecklas och ger mening när du kan förklara syftet med varför du engagerar dig. Dagen avslutades med reflektion och fantastiska samtal under middag och kväll. Det står klart att mycket händer runt om i vårt land, heja oss!

Dag 2 – Omvärld och den politiska kartan
Anders Lindberg som är politisk chefredaktör på Aftonbladet ledde en helt fantastisk dag. Det började med en utblick i vår omvärld och kring vilka trender som just nu råder i den politiska debatten (Det här är värt ett inlägg i sig själv). Hur vi som parti måste börja hitta förklaringar och politiska förslag. Hur vi måste han insikten om hur människor idag har en upplevd verklighet som allt stärkare präglar deras världsbild och hur vår politik måste formas och finnas i människor vardag. Vidare pratade om hur den politiska kommunikation kraftigt ritats om via Brexit, Trump etc och hur en bild håller på att sätta sig där ingenting är sant längre. Fake News präglar i större utsträckning hur folk tar till sig politik, även i Sverige. Den politiska skalan ritas om och frihet och auktoritärt tillförs till GAL-TAN-skalan. Vi som parti och företrädare måste arbeta mer med hur vi skapar tillit och tilltro där vi befinner oss och vara relevanta.

Del två av dagen spenderas med att lyssna till personer med stort inflytande i den politiska debatten men som står på andra sidan av den politiska skalan. Ulrica Schenström kom först på besök och beskrev arbetet med ”Nya Moderaterna” och vad hon ansåg var utmaningarna för S framöver. Det andra passet hölls av VD:n på den liberala tankesmedjan Timbro och hur de arbetar med opinionsbildning, hur de ser på vårt parti och vad deras utblickar visar på kring hur den politiska debatten blir framöver. Väldigt intressant att få lyssna på politiska företrädare som man vanligtvis aldrig får möjlighet att lyssna på så ingående. Stort och viktigt att man faktiskt vågar bjuda in varandra såhär på utbildningar.

Dag 3 – Ledarskapsperspektiv
Ett oerhört högt och intensivt tempo, massor med insikter, inspel och klokskap omsattes nu till verkliga övningar med sin tilldelade grupp. Hur vi måste se på ledarskapet utifrån olika perspektiv, hur vi kan arbeta med det på det lokala planer och vad som skapar en framgångsrik ledare. Vi fick även ta del av verktyg och metoder för hur vi kan jobba med dessa frågor i vårt vardagliga arbete. Spännande och intressant.

Nu var det snart dags att åka hem, att säga hejdå till nyvunna vänskaper och återvända tillbaka till verkligheten. Att vi fått möjligheten att gå denna utbildning betyder mycket, inte bara för den kunskap vi fått, men också de samtal som sker på luncher, pauser, under middagar och kvällar. Det görs så mycket därute i landet och vi har så mycket duktigt folk.

Sträck på er allihopa. Vi tillhör faktiskt världens mest framgångsrika arbetarrörelse!

Signerat
Mickey Magnusson och Elin Hellqvist

 

facebook Twitter Email