Vår politik

Helsingborg behöver ett nytt ledarskap.

När Helsingborg växer och närmar sig 150000 invånare behöver vi en politik som står med båda fötterna på jorden.

Den levande, vackra staden är vårt gemensamma ansvar och då måste vi tillsammans bygga en stad som håller ihop. Idag saknas det en framtidsplan som har helsingborgarnas bästa som ledstjärna — det tänker vi ändra på.

Välfärden i Helsingborg har många brister. Inte minst där marknaden har fått bestämma ser vi hur bristerna har uppstått. Detta är särskilt tydligt inom omsorgen. Ideologiskt motiverade privatiseringar har genomförts mot helsingborgarnas vilja. Likaså ser vi att skolan dras isär av en stark överetablering av friskolor. Vinstjakten har fått breda ut sig i välfärden. Detta är en utveckling som vi socialdemokrater aldrig kan acceptera.

Varje skattekrona ska gå till det den är avsedd för. I vårt Helsingborg innebär det fler undersköterskor, fler lärare och mer personal på förskolan. Vi kan aldrig acceptera att vi sviker barnen som är vår framtid och våra äldre som byggde upp vår välfärd.

När staden växer får vi aldrig glömma för vem vi bygger. Inga skrytbyggen i världen är viktigare än vi som bor här. Dåligt planerade byggen hotar det vi älskar med vår stad. Havsutsikt, grönområden och kolonilotter ska fortsätta levandegöra staden.

Billigare bostäder är ett måste och vi vägrar införa fördyrande marknadshyror som Moderaterna och Sverigedemokraterna vill. I Helsingborg ska vanligt folk ha råd att leva och bo.

En av våra största utmaningar är tryggheten. På gator och torg kommer otryggheten vinna ytterligare mark om kriminella gäng inte stoppas i tid. Därför måste vi komma tillrätta med stadens ökade klyftor — vår stad ska svetsas samman. Inget mindre än ett tryggt Helsingborg för alla är gott nog. Och då krävs det att vi går till botten med de problem vi står inför idag för att på lång sikt bygga den enade, jämlika staden.

Läs vårt lokala valmanifest:
Valmanifest

 

facebook Twitter Email